Profil verejného obstarávateľa

 

Verejný   obstarávateľ:

Organizácia   sociálnej starostlivosti mesta Šaľa

Sídlo:

Horná ul.   11, 927 01 Šaľa

Štatutárny   zástupca:

Dr. Ľubor   Gáll, riaditeľ

 IČO:

17641471

DIČ:

2021024390

Kontakty

Dr. Ľubor   Gáll

lgall@sala.sk

031   7706084

031   7702988

 

Mária Kurz

mkurz@sala.sk

031   7706084

031   7702988


Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa (ďalej len „OSS“) je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní sa realizuje v súlade s internými predpismi organizácie.

Verejné obstarávanie uskutočňuje podľa schváleného plánu na príslušný kalendárny rok. OSS nezabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác s využitím elektronickej aukcie. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania a v Profile verejného obstarávateľa.

OSS v súlade s ustanovením § 155, ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje na svojom webovom sídle tento profil verejného obstarávateľa, ktorý bude prevádzkovať do dňa nasledujúceho po dni zriadenia elektronického úložiska a vytvorení svojho profilu na ňom.

Informácie  v profile bude verejný obstarávateľ uverejňovať v členení podľa povinností vyplývajúcich z jednotlivých ustanovení zákona o verejnom obstarávaní (v skratke „ZVO“ nasledovne:

  1. Informácia podľa § 9, ods. 9 ZVO – zákazka s hodnotou 1000 a viac €
  2. Informácia podľa § 21, ods. 2 ZVO – správa o zákazke
  3. Informácia podľa § 41, ods. 1 ZVO – otváranie ponúk
  4. Informácia podľa § 49, ods. 1 ZVO – súťaže, zmluvy, informácie
  5. Informácia podľa § 99, ods. 1 ZVO – súhrnná správa o zákazkách
  6. Informácia podľa § 136, ods. 9 ZVO – námietky
kontakt:
posledná aktualizácia: 28.06.2013 13:53
počet zobrazení: 5549
Komentár k tomuto článku (počet reakcií: 0)
Overovací kód

Informácie

Ochrana proti spamu. Je potrebné opísať vygenerovaný bezpečnostný kód.

  
DátumPredmetAutor
  

Poskytujeme Vám možnosť komentára k vyššie uvedenému článku, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Príspevky adresované priamo organizácii zasielajte cez formulár "Napíšte nám", ktorý sa nachádza pod ikonkou červeného tlačítka na grafickom banery nášho portálu. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky kontaktujte administrátora.

rss

top