Sponzori 2021

AGROSTAAR KB spol. s.r.o, Kráľov Brod 2

Andráši Peter, Ing., Komenského 35, Šaľa-Veča 

Andráši Róbert, Ing. Nešporova 24, Šaľa

Arpášová Hedviga, SNP 4, Šaľa

 

Bartišek Jozef s manželkou Máriou, SNP 5, Šaľa

Belický Jozef, Mgr., primátor mesta, Nám. Sv. Trojice 7, Šaľa

Bereczová Mária, Horná 8, Šaľa

Biely Sumec Reštaurácia, Kráľovská 791/33, Šaľa

Bilkoví manželia, Nešporova 1, Šaľa

Building Correct Company, s.r.o., Fischer Marek, Neded 602

 

Cukráreň Edoni, Hlavná 40, 927 01 Šaľa

Čierno Biely Rytieri, OZ, Orechová 401/4, Šaľa

 

Dedoles, Za koníčkom 14, 902 01  Pezinok

DELAP centrum, Hlavná 531, Matúškovo

Denné centrum č. 1, Horná 11, Šaľa

 

ESKO potraviny, Budovateľská 543, Šaľa

 

Gajdová Anna, Hodžu 8, Šaľa

Galamboš Dezider, Bottova 6, Šaľa

Gállová Valéria, Kvetná 17, Šaľa

Galvan Reštaurácia, Hlavná 33, Šaľa

GATTO, s.r.o.,  Sama Chalupku 2519/24, Šaľa

Gyarfásová Helena, Silváš II. č. 350, Horná Kráľová

 

Haver Kitti, Čierna voda 192

Hučková Iveta, Hliník 4, Šaľa-Veča   

 

Ištvánová Mária, Dlhoveská 1396, Šaľa-Veča

 

Jaroš Ladislav, Dóžová 27, Šaľa-Veča

Jaroš Ladislav, ATIPIC interier design, s.r.o., Pázmáňa 9, Šaľa

Jurigová Helena, Horná 10, Šaľa

JYSK, s.r.o., F. Kráľa 2422/2A, Šaľa

 

Kasková Rozália, Kukučínova 7, Šaľa

Katolícka jednota Slovenska, E. Verešová, Partizánska 2, Šaľa

Kaufland - Hypermarket, SNP 1, Šaľa

Kohút Ján, Ing.,  Narcisová 30, Šaľa

Kožuch Ondrej, Reštaurácia DOMINO, SNP 1306, Šaľa

Kto pomôže Slovensku, Mgr. art. Š. Šicko, L. Fila, Mgr. Z. Suchová, Mgr. L.Pašková

Kulík Radoslav, Okružná 1025/18, Šaľa

Kutak Pavel, IZOSTAP, Pribinovo nám. 6, Šaľa-Veča

 

Lehocká Danica, PaedDr., PhD., Záhradnícka 28, Šaľa

Lekáreň Dalen, Štúrova 855, Šaľa

LIA  drogéria, Vlčanská 560, Šaľa

Lipót pekáreň, Sídlisko Jas 1625, Galanta

Lukács Anita, Beauty salón Šaľa, Pázmáňa 13, Šaľa

 

Macsaliová Monika, RED Carpet , Hlavná ul,1 Galanta

Majer Dušan s rodinou, Topoľová 9, 927 01 Šaľa

Manželia Šmidoví, Agátová 64, Šaľa

Materská škola, Ul. 8.mája, Šaľa

Mäsiarstvo VEPI, Štefan Vencel, Štúrova 851, 927 01  Šaľa

MENERT, s r.o., Hlboká 3, Šaľa

Mikytová Marcela, Mostová 13, Šaľa

Miťko Ondrej, Horná 14, Šaľa

Mountfield Nitra, Chrenovská 30/A, Nitra

Mrázik František, Ing., AGROPOL, Žihárec 786

 

Nadácia Pontis, Zelinárska 2. Bratislava 2

Nejedlíková Martina, Mgr., Hlavná 97, Šaľa

 

Obecný úrad, Hlavná 118, Diakovce

OZ Krédo, Hlavná 776, Diakovce

OZ MAM, L. Novomeského 9, 927 01  Šaľa

OZ PALMA, Kráľová nad Váhom 220

 

Packa Róbert, DOPA, s.r.o., A Hlinku 483/7, Močenok

Pappová Edita, EDAS - zdravotnícke potreby, COV, Šaľa-Veča

Performics Slovakia, Prievozská 4/B, 821 09  Bratislava

Petrová Irena, Horná 8, Šaľa

Pizzeria Italia, Hlavná 5/21, Šaľa

 

Rácz Ján, Hliník 2, Šaľa-Veča

Ráczová Margita, Partizánska 4, Šaľa

Reháková Božena, Orechová 1, Šaľa

Reháková Helena, Kráľovská 26, Šaľa

Révayová rodina, Nešporova 26, Šaľa

Rodičia detí z Detských jasieľ Lienka

Rodičia klientov DSS KORY

Roganský Ladislav, Hálova 4, Bratislava                                                                                                                   

 

SALAMON Internet, s.r.o. Partizánska 18, Šaľa

SED, Horné Saliby 505

Sipiczká Zuzana, Robotnícka 4, Šaľa

Slováková Štefánia. Novomeského 4, Šaľa

Slovenský červený kríž, Miestny spolok č.4 Šaľa

Stavebné bytové družstvo, Hlboká 926/1, Šaľa

Szabo Tibor a Szabová Diana, Švermova 15, Šaľa

Szabová Lucia, Mgr. a Szabo Vladimír, Hliník 4, Šaľa-Veča

Szabová rodina, Trnovec N / Váhom 749

Szalaiová Ľudmila, Horná 14, Šaľa

Szöcsová Alžbeta, Letná 4, Šaľa

Šimko Jozef, Čingovy 904, Močenok

Šléger Peter, Neded 50

Šmidová rodina, Agátová 64, Šaľa

Šport-Bufet Koleno, Horná 30, Šaľa

 

Takáčová Eva, Nešporova 1, Šaľa

Tánczos Adriána, Horné Saliby 1071

TESCO - Hypermarket, Lúčna 2, Šaľa-Veča

Timár Tibor, JUDr., Broskyňová 14, 927 01  Šaľa

Tóthová Alžbeta, Budovateľská 16, Šaľa

 

Varsányiová Rozália, Hlboká 2, Šaľa

Végh Priska, Horné Saliby 543

Vincze Tibor, Haskont, Kráľová nad Váhom 460

 

Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

Základná škola, I. Széchényiho, Horné Saliby 299

Zamestnanci Mestského úradu, Námestie svätej trojice 7, Šaľa

Zamestnanci OSS, Horná 11, Šaľa

Zimmermannová Katarína, Pázmáňa 20, Šaľa

Fotogaléria k článkukontakt: Dr. Ľubor Gáll
posledná aktualizácia: 09.03.2022 12:10
počet zobrazení: 11481

rss

top