Sponzori 2018

AGROPOL, Ing. František Mrázik, č. d. 76, Žihárec

Anda Róbert, Textil Anda Hlavná 40, Šaľa

Andráši Róbert, Ing., Nešporova 24, Šaľa

Arpášová Hedviga s rodinou, SNP 4, Šaľa

Baluška Ernest, Reštaurácia Corgoň, Dóžova 2, Šaľa – Veča

Bartišek Jozef s manželkou Máriou, Ul. SNP 5, Šaľa

Belický Jozef, Mgr., Námestie Sv. Trojice 7, Šaľa

Bereczová Mária, Horná 8, Šaľa

Burianová Anna, Nešporová 24, Šaľa

Centrum voľného času Tip-Top, M. R. Štefánika 12, Šaľa

City Cafe, Hlavná 11, Šaľa

Cukráreň Edoni, Hlavná 40/18, Šaľa

EDAS – Zdravotnícke potreby, Edita Pappová, Šaľa-Veča

EMKE – Karol Mészáros, Družstevná č. 8, Šaľa

EURODABO s.r.o., Výrobno-technický objekt 7240, Šaľa - Veča

Fehérová Mária, výrobňa lahôdok, Nádražná 12, Šaľa

Figura Štefan, Holého 24, Šaľa – Veča

Filová Katarína, Cukráreň KATICA, Horné Saliby č. 873

Filová  Zuzana, Predajňa vína, Budovateľská 1, Šaľa

Gajdová Anna, Hodžu 8, Šaľa

Gálová Valéria, požičovňa kostýmov, Kráľovská 48, Šaľa

Gatto s.r.o., Budovateľská 29, Šaľa

Gomboš Peter, RSDr., Kráľovská 44, Šaľa

Grell Jozef, MUDr., Nemocničná 1, Šaľa

Hambalko Jaroslav, SNP 12, Šaľa

Hrebík Walter, FERADO, s.r.o., Hlavná 2291/52 A, Šaľa

Hučková Iveta, Hliník 4, Šaľa-Veča

Hučková Lucia, Mgr., Hliník 4, Šaľa - Veča

Ištvánová Mária, Dlhoveská 1396, Šaľa – Veča

Illéš Dušan, Komenského 36, Šaľa-Veča

Jurigová Helena, Horná 10, Šaľa

Kamenická Alžbeta, Nitrianska 41, Šaľa - Veča

Kasková Ružena, Kukučínova 7, Šaľa

KAUFLAND Hypermarket, Ul. SNP, Šaľa

Katolícka Jednota Slovenska, E. Verešová, Partizánska 2, Šaľa

Kováč Erik, Ing. Kráľová nad Váhom č. 792

Krištof Marian, Ing., Agátová 11, Šaľa

KT+N Mäso s.r.o., č. d. 924, Tešedíkovo

Laurová Mária, predajňa textilu Zvonček, Hlavná 1960/8, Šaľa

Lekáreň ZACH, Elena Mičeková, Hlavná 69, Šaľa

Lehocká Danica, PaedDr., Záhradnícka 28, Šaľa

Lénartová Magda, Okružná 22, Šaľa

Lipovská Helena, Kollárova 8, Šaľa

Majer Michal, Farby-Laky, Murgašova 1, Šaľa

MARIMONT, s.r.o. – Marián Magdalík, Bernolákova 24, Šaľa

Materská škola, Ul. 8.mája, Šaľa

MB Euro-mont, s.r.o., Milan Banáš, Nivy 1461/3,Šaľa – Veča

Menert, s.r.o., Hlboká 3, Šaľa

Meta-gas, s.r.o., Gera Miroslav, Hlavná 671, Šaľa

Miklošová Eva s rodinou, Kpt. Jaroša 57, Šaľa

Miťko Ondrej, Horná 14, Šaľa

MOMA Bagetéria, Marcel Hadnaď, Hollého 9, Šaľa-Veča

Mountfield Nitra, Chrenovská 30/A, Nitra

Packa Róbert, DOPA, s.r.o., A Hlinku 483/7, Močenok

Pargáčová Marta, Horná 5, Šaľa

Penzión LUKAS, Karol Trešňák, Hlavná ul., Šaľa

PEPPER INN Reštaurácia, Feketeházyho 3, Šaľa

Petrová Irena, Horná 8Agátová 51, Šaľa

POLTOP, s.r.o., Patrik Polák, Diakovská 16, Šaľa

Pro-CS, s.r.o., Ing. Štefan Bartošovič, Kráľovská 8, Šaľa

Ráczová Margita, Partizánska 4, Šaľa

Reháková Helena, Kráľovská 26, Šaľa

Reštaurácia Domino, SNP 1306, Šaľa

Rodičia detí z Detských jasieľ Lienka

Rodičia klientov DSS KORY

Rodina Šinceková, Jatov – miestna časť Kendereš

Rodina Šmidová, Agátová 64, Šaľa

SALAMON Internet, s.r.o., Partizánska 18, Šaľa

Selešiová Mária, Dlhoveská 67, Šaľa

Sipiczká Zuzana, Robotnícka 4, Šaľa

Stavebné bytové družstvo, Hlboká 926/1, Šaľa

Szalaiová Ľudmila, Horná 14, Šaľa

Szalay Peter, Novomeského 26, Šaľa

Štohandlová Viera, M.M.Hodžu 2, Šaľa – Veča

Štúdio X-Style – Kaderníctvo, Štúrova 20, Šaľa

Takáčová Eva, Nešporova 1, Šaľa

Tóthová Alžbeta, Budovateľská 16, Šaľa

Tesco Šaľa, Lúčna 2, Šaľa - Veča

Tӧlgyesi Róbert, Nábrežná 30, Šaľa

Valeková Eva, Ing., ul. 1. mája 3, Šaľa

Varsányiová Rozália, Hlboká 2, Šaľa

Vega – Takáč s.r.o., Budovateľská 21, Šaľa

Základná škola Ľ. Štúra, Pionierska ul., Šaľa

Zimmermannová Katarína, Pázmáňa 20, Šaľa

Fotogaléria k článkukontakt: Dr. Ľubor Gáll
posledná aktualizácia: 13.03.2019 17:22
počet zobrazení: 10134

rss

top