Sponzori 2022

101 Drogerie, Hlavná 5, Šaľa

 

AGROSTAAR KB spol. s.r.o, Kráľov Brod 2

Andráši Peter, Ing., Komenského 35, Šaľa-Veča 

Andráši Róbert, Ing. Nešporova 24, Šaľa

Arpášová Hedviga, SNP 4, Šaľa

 

Bartišek Jozef s manželkou Máriou, SNP 5, Šaľa

Belický Jozef, Mgr., primátor mesta, Nám. Sv. Trojice 7, Šaľa

Benyíková Silvia, Vinohradnícka 3,Tvrdošovce

Bereczová Mária, Horná 8, Šaľa

Biely Sumec Reštaurácia, Kráľovská 791/33, Šaľa

Biodiacelia s.r.o., Mostová 15, Šaľa

Budaiová Monika, Jánošíkova 8, Šaľa

BuildingCorrectCompany, s.r.o., Fischer Marek, Neded 602

 

Cimmermannová Zuzana, Lúčna 4, Šaľa

Cirkevný zbor ECAV Diakovce, Hlavná 776, Diakovce

 

Darnay Kristián, Varjašská 928/1, Gabčíkovo

DELAP centrum, Hlavná 531, Matúškovo

Denné centrum č. 1, Horná 11, Šaľa

Denné centrum č. 2, Kráľovská  792/35, Šaľa

 

Gajdová Anna, Hodžu 8, Šaľa

Galamboš Dezider, Bottova 6, Šaľa

Gállová Ivana, Ing., Mostová 1, Šaľa

Gállová Valéria, Kvetná 17, Šaľa                                             

Gálová Dogáňová Dana, Budovateľská 548/29, Šaľa

GATTO, s.r.o.,  Sama Chalupku 2519/24, Šaľa

Gyarfásová Helena, Sliváš II. č. 350, Horná Kráľová

 

Habánová Anzelma, Budovateľská 2256/50, Šaľa

Hamarová Eva, Ing., Lužná 28, Šaľa-Veča

Horváth Miroslav, Pekná 9, Ivanka pri Dunaji

Horváthová Margita, Topoľnica 131

Hučko Peter, Čsl. armády 16, Šaľa

Hučková Iveta, Hliník 4, Šaľa-Veča 

 

Ištvánová Mária, Dlhoveská 1396, Šaľa-Veča

 

Jaroš Ladislav, ATIPIC interier design, s.r.o., Pázmáňa 9, Šaľa

Jaroš Ladislav, Dóžova 27, Šaľa-Veča

Jaroš Peter, Ing., poslanec MsZ, Nám. Sv. Trojice 7, Šaľa

Jarošová Ildikó, Mgr. poslankyňa MsZ, Nám. Sv. Trojice 7, Šaľa

Jurigová Helena, Horná 10, Šaľa

Jurík Monika, Mgr., Horné Saliby 1225

 

Kajan Štefan, Okružná 1024/6. Šaľa

Kasková Rozália, Kukučínova 7, Šaľa

Katolícka jednota Slovenska, E. Verešová, Partizánska 2, Šaľa

Kaufland – Hypermarket, SNP 1, Šaľa

Kohút Ján, Ing.,  Narcisová 30, Šaľa

Kožuch Ondrej, Reštaurácia DOMINO, SNP 1306, Šaľa

 

LIA  drogéria, Vlčanská 560, Šaľa

Lipót pekáreň, Sídlisko Jas 1625, Galanta

Lukács Anita, Beauty salón Šaľa, Pázmáňa 13, Šaľa

 

Majer Dušan s rodinou, Topolová 9, Šaľa

Makácsová Monika, Neded 467

Manželia Likoví, Výhonská 2/A, Bratislava-Rača

Manželia Urbanoví, M.M. Hodžu 6, Šaľa                                          

Materská škola, Ul. 8.mája, Šaľa

MENERT, s r.o., Hlboká 3, Šaľa

Mészáros Attila, Žihárec 132

Miháliková Oľga, Ing., Kráľová nad Váhom 736

Mikuš Gustáv, Vajanského 5, Šaľa

Miškovičová Tatiana, Tulipánova 1, Šaľa

Molnár Marek, poslanec MsZ, Nám. Sv. Trojice 7, Šaľa

MOMA Lahôdky, Hollého 9, Šaľa - Veča

Mountfield Nitra, Chrenovská 30/A, Nitra

 

Nejedlíková Martina, Mgr., Hlavná 97, Šaľa

Novák Jozef, M.R. Štefánika 4, Šaľa

 

OZ MAM, L. Novomeského 9, Šaľa

OZ PALMA, Kráľová nad Váhom 220

OZ Petra Bošňáka, Ing. Lacková Gabriela, M.R.Štefánika 102/55, Šaľa

Packa Róbert, DOPA, s.r.o., A. Hlinku 483/7, Močenok                          

Pačesová Eva, Ambroseho 1, Bratislava

Palinkášová Zuzana, Letná 567/4, Šaľa

Pappová Edita, EDAS - zdravotnícke potreby, COV, Šaľa-Veča

Petrášová Mária, Hlavná 12/47, Šaľa

Petro Igor, Diakovce 904

Petrová Alžbeta, Agátová 35, Šaľa

Pizzeria Italia, Hlavná 5/21, Šaľa

Poláková Adela, SNP 956/10, Šaľa

 

Rácz Ján, Hliník 2, Šaľa-Veča

Ráczová Margita, Partizánska 4, Šaľa

Rehák Miloš, poslanec MsZ, Nám. Sv. Trojice 7, Šaľa

Reháková Helena, Kráľovská 26, Šaľa

Reštaurácia Biely sumec, Kráľovská 33, Šaľa

Reštaurácia Galvan, Hlavná 33, Šaľa

Reštaurácia Nitranka, Šalianska 729, Trnovec nad Váhom

Rickerová Mária, Partizánska 6, Šaľa

Rodičia detí z Detských jasieľ Lienka

Rodičia klientov DSS KORY

Roganský Ladislav, Hálova 4, Bratislava

                                             

SALAMON Internet, s.r.o. Partizánska 18, Šaľa

SED, Horné Saliby 505

Selešiová Mária Dlhoveská 76 Šaľa - Veča                                                      

Sipiczká Zuzana, Robotnícka 4, Šaľa

Slováková Štefánia. Novomeského 4, Šaľa

Slovenský červený kríž, Miestny spolok č.4 Šaľa

Stavebné bytové družstvo, Hlboká 926/1, Šaľa

Szabová Diana, Švermova 15, Šaľa

Szabová Lucia, Mgr. a Szabo Vladimír, Hliník 4, Šaľa-Veča

Szalaiová Ľudmila, Horná 14, Šaľa

Szöcsová Alžbeta, Letná 4, Šaľa

Šerešová Erika, Cintorínska 13, Šaľa

Šmida Jozef. Hlavná 53, Šaľa

Šport Bufet Koleno, Horná 30, Šaľa

 

Takáčová Eva, Nešporova 1, Šaľa

TESCO - Hypermarket, Lúčna 2, Šaľa-Veča

Timár Tibor, JUDr., Broskyňová 14, Šaľa

Torišková Anna, JUDr., poslankyňa MsZ, Nám. Sv. Trojice 7, Šaľa

Tóthová Alžbeta, Budovateľská 16, Šaľa

 

Vašková Katarína Bilická 35 Šaľa

Vencel Štefan, Mäsiarstvo VEPI, Štúrova 851, Šaľa

 

Základná škola P. Pazmánya s VJM, P. Pázmaňa 48/20, Šaľa

Zamestnanci Mestského úradu, Námestie svätej trojice 7, Šaľa

Zamestnanci Peikko Slovakia, s.r.o., Kráľová n/Váhom 660

Zimmermannová Katarína, Pázmáňa 20, Šaľa

Fotogaléria k článkukontakt: Dr. Ľubor Gáll
posledná aktualizácia: 31.03.2023 08:29
počet zobrazení: 12352

rss

top