Nocľaháreň

Aktuálne informácie o dianí v Krízovom centre nájdete aj na facebooku: 

https://www.facebook.com/krizovecentrum.sala/about?section=bio&lst=100055588179574%3A100055588179574%3A1600759802

 

 

NOCĽAHÁREŇ

CENNÍK

1 Úhrada za služby nocľahárne poskytované ambulantnou formou pozostáva z úhrad za jednotlivé činnosti v rozsahu:
1.1. odborné činnosti, ktorými sú:
1.1.1.sociálne poradenstvo
1.2. obslužné činnosti, ktorými sú:
1.2.1. ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania,
1.3. ďalšie činnosti spočívajúce v:
1.3.1. utváraní podmienok na výdaj stravy alebo potravín,
1.3.2. utváraní podmienok na vykonávanie nevyhnutnej osobnej hygieny,
1.3.3. poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi.

2. Denná sadzba úhrad za jednotlivé činnosti v nocľahárni je:

2. Úhrada za jednotlivé činnosti nocľahárne

v euro

2.1.1.  sociálne poradenstvo

bezplatne

2.1. odborné činnosti spolu

0,00

2.2.1.  ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania

0,70

2.2. obslužné činnosti spolu

0,70

2.3.1.    utváranie podmienok na výdaj stravy alebo potravín

0,10 

2.3.2.    utváranie podmienok na vykonávanie nevyhnutnej zákl. osob. hygieny

0,20

2.3.3.    poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi

bezplatne

2.3. ďalšie činnosti spolu

0,30

Suma dennej úhrady za činnosti nocľahárne

1,00
3. Sadzba dennej úhrady za služby nocľahárne sa vypočíta ako súčet úhrad za jednotlivé odborné činnosti, jednotlivé obslužné činnosti a jednotlivé ďalšie činnosti.

4. Prijímateľ platí úhradu za sociálnu službu v nocľahárni pred jej poskytnutím v hotovosti v pokladni poskytovateľa.

5. Prijímateľ môže zaplatiť úhradu za sociálnu službu vopred, najviac však na 30 dní odo dňa zaplatenia úhrady v hotovosti v pokladni poskytovateľa alebo bezhotovostne poukázaním platby na účet poskytovateľa.

 

KONTAKT

Krízové centrum
Nocľaháreň
Partizánska 1032/1
927 01 ŠAĽA
Telefón: +421 918 743 277
Vedúci: Mgr. Monika Jurík

Fotogaléria k článku
Objekt Krízového centra
Objekt Krízového centra
Sadenie kvetov na dvore KC
Sadenie kvetov na dvore KC
Aktivity v KC
Aktivity v KC
Priestory nocľahárne
Priestory nocľahárne
kontakt: Mgr. Monika Jurík
posledná aktualizácia: 20.03.2024 13:26
počet zobrazení: 7615
Komentár k tomuto článku (počet reakcií: 1)
Overovací kód

Informácie

Ochrana proti spamu. Je potrebné opísať vygenerovaný bezpečnostný kód.

  
DátumPredmetAutor
01.02.2022Pomoc pre kamarataMilovať Dipanov
  

Poskytujeme Vám možnosť komentára k vyššie uvedenému článku, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Príspevky adresované priamo organizácii zasielajte cez formulár "Napíšte nám", ktorý sa nachádza pod ikonkou červeného tlačítka na grafickom banery nášho portálu. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky kontaktujte administrátora.

rss

top