Prehlásenie o prístupnosti

Webové stránky sú vytvorené v maximálne možnej miere podľa pravidiel pre tvorbu prístupových webových stránok v štátnej, verejnej správe a samospráve. Tieto www stránky sa snažia o maximálnu prístupnosť a použiteľnosť podľa väčšiny známych metód. Dodržujú všetky dôležité zásady prístupnosti podľa metodiky Blind Friendly Web a konzorcia W3.

Celý web je definovaný zväčša v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov, alebo pomocou ikoniek v pravom hornom rohu stránok.

Prezentačný layout a obsah je vytvorený v štruktúrovanom jazyku XHTML 1.0 Transitional. Vizuálna prezentácia je vytvorená pomocou kaskádových štýlov (CSS) a bez tabuľkového layoutu. Tieto stránky sú najlepšie zobrazené v prehliadačoch, ktoré uvedené normy podporujú, sú však prístupné vo všetkých prehliadačoch. Externé stránky, ktorých prepojenie je súčasťou stránok mesta nemusia byt validné, teda prístupne v súlade s normami o štandardoch tvorby html.

 

kontakt: Martin Fabián
posledná aktualizácia: 21.09.2009 10:35
počet zobrazení: 3497

rss

top