História OSS

 • 01.01.1991  - vznik Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
 • 31.01.1991 - Mestské zastupiteľstvo v Šali uznesením č. 2/1991-MZ schválilo zriadenie OSS ako príspevkovej organizácie mesta s nasledovnou štruktúrou zariadení:

  - Detské jasle na Okružnej ul. objekt bol dokončený a uvedený do prevádzky 15.3.1968
  - Detské jasle na Nešporovej ul. objekt bol dokončený a uvedený do prevádzky 1.8.1973
  - Detské jasle na Hollého ul. boli dané do prevádzky v roku 1986
  - Dom s opatrovateľskou službou na Narcisovej ul. poskytuje služby od 14.2.1989, keď bol daný do prevádzky
  - Dom s opatrovateľskou službou na Ul. V.Šrobára vznik zariadenia sa datuje na 27.5.1982
  - Klub dôchodcov na Hornej ul. súčasný objekt na Hornej ul. bol odovzdaný 4.11.1987, je pokračovateľom prvého klubu dôchodcov v meste, ktorý bol založený v roku 1974 a sídlil v tzv. Červenom kútiku
  - Klub dôchodcov na Kráľovskej ul. vznikol v máji 1982
  - Klub dôchodcov na Narcisovej ul. v objekte na Narcisovej ul. pôsobí od 14.2.1989 presťahoval sa z objektu na Dóžovej ul., kde sídlil od svojho vzniku 8.9.1983
  - Domov pre matky s deťmi na Narcisovej ul. služby poskytuje od 14.2.1989
 • 31.08.1991 -  zrušenie prevádzky Detských jasieľ na Okružnej ul.
 • 01.09.1991 - zriadenie Domova sociálnych služieb pre zdravotne postihnuté deti s dennou prevádzkou na Okružnej ul. s kapacitou 20 miest
 • 02.09.1991 - uvedenie do prevádzky Vývarovne pre dôchodcov pri DDSPD s kapacitou 40 obedov
 • 01.05.1992  - začala organizácia poskytovať ako úkon opatrovateľskej služby donášku stravy do bytov klientov
 • 08.02.1993  - do užívania daná Ubytovňa pre bezdomovcov na Jazernej ul. s kapacitou 10 miest
 • 01.09.1993 - delimitácia pracovno-právnych vzťahov zamestnancov  domov s opatrovateľskou službou zo štátnej správy na OSS
 • 30.09.1994 - zrušenie prevádzky Detských jasieľ na Hollého ul.
 • 01.07.1995 - zriadenie Klubu zdravotne postihnutých občanov na Krížnej ul. s kapacitou 30 miest
 • 08.02.1996  - daná do prevádzky Prechodná ubytovňa pre mladé rodiny a jednotlivcov na Ul. Pázmáňa s kapacitou 48 obytných buniek
 • 01.03.1997 - zriadenie prevádzky Vývarovne pre dôchodcov II. pri DJ na Nešporovej ul. s kapacitou 40 obedov
 • 30.09.1999 - ukončenie prevádzky Prechodnej ubytovne
 • 31.10.2001 - uvoľnenie objektu Detských jasieľ na Nešporovej ul. z dôvodu rekonštrukcie a zmeny účelovosti budovy
 • 01.11.2001 - otvorenie prevádzky Detských jasieľ v objekte DSSPDD na Okružnej ul.
 • 05.08.2002 - prijatie prvého klienta v novootvorenom Domove dôchodcov NÁDEJ na Nešporovej ul. s kapacitou 20 miest
 • 23.09.2002  - uvedenie do prevádzky Jedálne pre dôchodcov pri DD na Nešporovej ul.
 • 01.10.2002 - po rekonštrukcii zadného traktu Klubu dôchodcov na Hornej ul. boli dané do užívania novovybudované priestory pre Správu OSS
 • 01.01.2003 - prevzatie terénnej opatrovateľskej služby delimitáciou od štátnej správy s prechodom pracovno-právnych vzťahov 21 opatrovateliek a 21 klientov
 • 01.01.2006 - zriadenie a uvedenie do prevádzky Prepravnej služby (jej poskytovanie bolo zastavené od 1. mája 2006)
 • 21.04.2008 - rozšírenie poskytovania služieb aj pre dospelých klientov v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých
 • 21.12.2009 - otvorenie prevázky Nocľahárne pre bezdomovcov na Partizánskej ul. 1 na dobu určitú do 31.03.2010
 • 13.12.2010 - otvorenie prevázky Nocľahárne pre bezdomovcov na Partizánskej ul. 1 na dobu určitú do 31.03.2011
 • 19.12.2011 - otvorenie prevázky Nocľahárne pre bezdomovcov na Partizánskej ul. 1 na dobu určitú do 31.03.2012
 • 27.09.2012 - MsZ zrušilo status Domu s opatrovateľskou službou na Narcisovej ul. v mestskej časti Veča, ktorý bol zriadený 14.02.1989. Súčasne OSS vytvorila svoju organizačnú zložku Centrum opatrovateľskej služby mestskej časti Veča
 • 12.12.2012 - otvorenie prevázky Nocľahárne pre bezdomovcov na Partizánskej ul. 1 na dobu určitú do 25.03.2013
 • 12.12.2013 - otvorenie prevázky Nocľahárne pre bezdomovcov na Partizánskej ul. 1 na dobu určitú do 20.03.2014
 • 15.12.2014 - otvorenie prevázky Nocľahárne pre bezdomovcov na Partizánskej ul. 1 na dobu určitú do 15.03.2015
 • 31.12.2014 - ukončenie prevádzky Zariadenia núdzového bývania
 • 16.03.2015 - otvorenie Strediska osobnej hygieny pre bezdomovcov
 • 15.12.2015 - otvorenie prevázky Nocľahárne pre bezdomovcov na Partizánskej ul. 1 na dobu určitú do 31.03.2016
 • 30.06.2016 - ukončenie prevádzky Jedálne pri ZPS na Nešporovej ul.
 • 31.10.2016 - ukončenie prevádzky Útulku na Jazernej ul. a Strediska osobnej hygieny na Partizánskej ul.
  01.11.2016 - otvorenie Krízového centra Partizánska ul. so sociál. službami útulok s kapacitou 10 a od 14.11.2016 nocľaháreň 17 miest
  01.04.2017 - otvorenie Nízkoprahové denné centrum v priestoroch Krízového centra na Partizánskej ul.
  01.05.2017 - presunutie prevádzky Jedálne DSS do objektu ZPS so zmenou na Jedáleň ZPS s prípravou stravy aj pre DJ a DSS.
Fotogaléria k článku
Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov - kurz opatrovateliek
Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov - kurz opatrovateliek
Stretnutie zamestnancov k 20. výročiu vzniku OSS
Stretnutie zamestnancov k 20. výročiu vzniku OSS
Stretnutie zamestnancov k 20. výročiu vzniku OSS
Stretnutie zamestnancov k 20. výročiu vzniku OSS
Výrobná porada
Výrobná porada
Výrobná porada
Výrobná porada
Výrobná porada
Výrobná porada
kontakt: Dr. Ľubor Gáll
posledná aktualizácia: 28.05.2018 10:25
počet zobrazení: 12344

rss

top