Denné centrum


Denné centrum je nový názov pre klub dôchodcov používaný od 1.1.2009.

Denné centrum je účelovým organizačným útvarom, ktorého poslaním je uspokojovať kultúrne a spoločenské potreby starších občanov (spravidla v dôchodkovom veku) a ťažko zdravotne postihnutých občanov a poskytovať im niektoré služby. Denné centrum má charakter sociálno-spoločenského a kultúrneho zariadenia. 

Prevádzku denného centra a program jeho činnosti zabezpečuje samospráva klubu, tvorená 5 - 9 členmi pravidelne navštevujúcimi klub. Členovia samosprávy sú volení na výročnom zhromaždení klubu. Súčasne výročné zhromaždenie centra volí predsedu, ktorý je tiež členom samosprávy denného centra.

Funkčné obdobie samosprávy DC a predsedu samosprávy DC je 1 rok. Výročné zhromaždenie DC sa koná každoročne v mesiaci január.

Denné centrum samosprávnou formou organizuje podujatia kultúrno-výchovného, spoločenského a vlastivedno-turistického charakteru. V DC sa podľa záujmu návštevníkov zriaďujú záujmové útvary alebo súbory, ktoré sú jeho organickou súčasťou a ktorých činnosť organizuje samospráva.

V dennom centre je okrem spoločenských priestorov zriadené stredisko osobnej hygieny, bufet a ďalšie priestory na rozvoj záujmovej činnosti.CENNÍK

Za služby denného centra sa poplatok neplatí.KONTAKTY

DENNÉ CENTRUM Č. 1 
Horná 1952/11
927 01 ŠAĽA
dcs1@sala.sk
Telefón: +421 31 7706084
Predseda samosprávy: Mária Bereczová

DENNÉ CENTRUM Č. 2 
Kráľovská 792/35
92701 ŠAĽA
dcs2sala@gmail.sk
Telefón: +421 31 7713289
Predseda samosprávy: Mária Rácová

DENNÉ CENTRUM Č. 3  
Narcisová 1948/19
927 05 ŠAĽA-Veča
Telefón: +421 31 7721288
Predseda samosprávy: Mária Valeková

DENNÉ CENTRUM ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH OBČANOV 
Krížna ul. 4
927 01 ŠAĽA
ovszzpsala@salamon.sk
Telefón: +421 31 7707874 
Predseda samosprávy: Ľudovít Dojčán 

Fotogaléria k článku
Fašiangové vystúpenie spevokolu DC1
Fašiangové vystúpenie spevokolu DC1
Fašiangová zábava v DC1
Fašiangová zábava v DC1
Oslavy Dňa matiek v DC 1
Oslavy Dňa matiek v DC 1
Posedenie členov DC1 pod jedličkou
Posedenie členov DC1 pod jedličkou
Katarínska zábava v DC1
Katarínska zábava v DC1
Tradičné stavanie Mája v DC1
Tradičné stavanie Mája v DC1
Oslavy MDŽ v DC1
Oslavy MDŽ v DC1
Návšteva priateľov z Oroszlányu v DC1
Návšteva priateľov z Oroszlányu v DC1
Čistenie orechov v DC2
Čistenie orechov v DC2
Oslava Dňa matiek v DC2
Oslava Dňa matiek v DC2
Oslava jubilantov v DC2
Oslava jubilantov v DC2
Rokovanie výročnej schôdze členov DC2
Rokovanie výročnej schôdze členov DC2
Výlet členov DC2 do Vizovíc
Výlet členov DC2 do Vizovíc
Oslava 30. výročia vzniku DC3 vo Veči
Oslava 30. výročia vzniku DC3 vo Veči
Oslava jubilantov v DC3
Oslava jubilantov v DC3
Oceňovanie dlhoročných členov DC3
Oceňovanie dlhoročných členov DC3
Členovia DC3 na rekreácii SOREA
Členovia DC3 na rekreácii SOREA
Posedenie pod jedličkou v DCZPO
Posedenie pod jedličkou v DCZPO
Posedenie pod jedličkou v DCZPO
Posedenie pod jedličkou v DCZPO
Posedenie pod jedličkou v DCZPO
Posedenie pod jedličkou v DCZPO
Logo Denného centra č. 1
Logo Denného centra č. 1
kontakt: Dr. Ľubor Gáll
posledná aktualizácia: 25.01.2017 14:44
počet zobrazení: 6930

rss

top