Autorské práva

Materiály zobrazené alebo uvedené na týchto webových stránkach okrem iného vrátane všetkých dokumentov, súborov, textov podliehajú autorským právam ak nie je pri publikovaných materiáloch uvedené inak. Publikovať obsah stránok v tlači, na iných webových stránkach alebo akýmkoľvek iným spôsobom je dovolené iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa informačného portálu oss.sala.sk a s uvedením autora prípadne zdroja.

© 2009 Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa, Horná 11, 92715 Šaľa, tel.: +421 031 770 6084, oss@sala.sk


Redakčný systém a grafika informačného portálu oss.sala.sk

Grafika, zdrojové kódy generovaných stránok a obecný vzhľad servera ako aj redakčný systém na ktorom je postavený celý informačný portál sú predmetom autorských práv. Použiť grafiku či časti zdrojových kódov v tlači, na iných webových stránkach alebo akýmkoľvek iným spôsobom je dovolené iba po predchádzajúcom súhlase autora informačného portálu oss.sala.sk.

© 2009 E-SAM, content management system, Martin Fabián, Pavel Kropitz

 

kontakt: Martin Fabián
posledná aktualizácia: 21.09.2009 10:37
počet zobrazení: 3476

rss

top