Výročná správa 2022

Vážené dámy, vážení páni!

 

S poločne s mojimi spolupracovníkmi dávam do Vašej pozornosti výročnú správu Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa za rok 2022. Bilancujeme v nej, ako sa nám v uplynulom neľahkom roku, pri doznievajúcej pandémii a nevídanej inflačnej špirále, darilo. Je zrkadlom našich aktivít a dosiahnutých výsledkov za rok 2022. Zostavili sme ju spoločne s kolektívom spolupracovníkov, aby sme Vám rečou merateľných ukazovateľov, čísiel a faktov priblížili naše služby poskytované verejnosti. Verím, že Vám Výročná správa poskytne ucelený pohľad na našu činnosť a dá odpovede na otázky týkajúce sa našej práce a aktivít. Je tiež odpočtom nakladania s verejnými prostriedkami, ktoré sú zdrojom krytia našich prevádzkových potrieb.

Okrem bežných situácií a rutinných činností sme sa v uplynulo roku vážne zamýšľali nad smerovaním a budúcnosťou sociálnych služieb, ktoré poskytujeme. Začiatkom roka sme vstúpili do národného projektu Deinštitucionalizácia sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Rozhodli sme sa do neho zapojiť preto, že  chceme, aby klienti našich zariadení neboli izolovaní od spoločnosti, stali sa opäť súčasťou komunity a žili v nej slobodne a nezávisle. Nová kvalita sociálnych služieb sa musí odrážať v ich plnohodnotnom živote, napĺňaní ich fyzických, psychických a duchovných potrieb. Naši zamestnanci sa musia preorientovať z pasívne organizovaných činností k cielenej a na klienta zameranej podpore, formou sociálnej a pracovnej rehabilitácie a aktivizácie. Obrovskú pomoc a podporu pri formulovaní našich zámerov  nachádzame u konzultantov, ktorých nám poskytli partneri projektu z Rady pre poradenstvo v sociálnej práci, Slovenskej únie podporovaného zamestnávania a Fakulty architektúry a dizajnu – CEDA, STU Bratislava. Vážime si, že máme veľkú podporu a záštitu primátora a vedenia mesta. Výsledkom nášho úsilia bude Transformačný plán OSS, ktorý predložíme k záveru roka 2023 na posúdenie Mestskému zastupiteľstvu v Šali. Uvedomujeme si, že je pred nami dlhá cesta, ale spoločne s transformačným tímom sme odhodlaní na ňu vykročiť.

Za uplynulý rok poskytol 93 členný kolektív zamestnancov pomoc prostredníctvom 9 druhov sociálnych služieb v 14 zariadeniach pre veľmi rôznorodé cieľové skupiny. Snažili sme sa vykonávať našu prácu zodpovedne a na slušnej profesionálnej úrovni. Rozhodujúcim kritériom úspešnosti našej práce bola a je spokojnosť našich klientov. Aj našou účasťou v procesoch deinštitucionalizácie preukazujeme, že nás neuspokojuje dosiahnuté, máme predstavy ako našu prácu orientovať na klienta, ďalej ju skvalitňovať, rozvíjať, rozširovať ponuku služieb a reagovať na potreby a požiadavky občanov.

Ďakujem všetkým, s ktorými sme mohli spolupracovať a ktorí nám pomáhali materiálne, či akoukoľvek podporou, plniť naše poslanie a ciele. Ďakujem za dôveru našim klientom a za zodpovedne odvedenú prácu mojim spolupracovníkom. Pri plnení nášho poslania je úžasné mať pocit, že sme obklopení človečinou, altruizmom, láskou a úctou k hodnotám človeka.

 

Dr. Ľubor GÁLL

 

kontakt: Dr. Ĺubor Gáll
posledná aktualizácia: 31.03.2023 08:10
počet zobrazení: 634
Komentár k tomuto článku (počet reakcií: 0)
Overovací kód

Informácie

Ochrana proti spamu. Je potrebné opísať vygenerovaný bezpečnostný kód.

  
DátumPredmetAutor
  

Poskytujeme Vám možnosť komentára k vyššie uvedenému článku, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Príspevky adresované priamo organizácii zasielajte cez formulár "Napíšte nám", ktorý sa nachádza pod ikonkou červeného tlačítka na grafickom banery nášho portálu. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky kontaktujte administrátora.

rss

top