NP PSZZP

OSS Šaľa OSS Šaľa sa podpísaním zmluvy o spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR dňom 3.2.2023 zapojila do národného projektu Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím. Účelom spolupráce je zabezpečenie podpory sociálneho začleňovania prijímateľov sociálnych služiev s poruchami autistického spektra a mentálnymi poruchami v Domove sociálnych služieb na Okružnej ul. prostredníctvom rozvoja odborných činností a metód práce v zariadení.

Cieľom zapojenia sa DSS KORY do NP PSZZP je rozvíjanie kvality poskytovaných sociálnych služieb podporou a aktívnym rozvíjaním individuálneho potenciálu každého z prijímateľov odborným zamestnancom. Snahou DSS KORY je viesť prijímateľov k rozvoju sociálnych, komunikačných a pracovných zručností, ďalej k podpore samostatnosti a nezávislosti prijímateľov a ich celkovému sociálnemu začleneniu.

Benefitom národného projektu PSZZP je najmä metodická pomoc pre odborného zamestnanca prostredníctvom určeného mentora pri výkone jeho práce. Nezanedbateľným prínosom je tiež finančná pomoc v podobe refundácie mzdových nákladov odborného zamestnanca počas trvania projektu.

Spolupráca na projekte potrvá od 6.2.2023 do 30.9.2023.

Číslo projektu ITMS2014+: 312041BGD8
Typ projektu:                     Operačný program Ľudské zdroje
Trvanie projektu:                10/2021 - 12/2023 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

kontakt: Mgr. Andrea Kováčová
posledná aktualizácia: 14.02.2023 14:30
počet zobrazení: 497
Komentár k tomuto článku (počet reakcií: 0)
Overovací kód

Informácie

Ochrana proti spamu. Je potrebné opísať vygenerovaný bezpečnostný kód.

  
DátumPredmetAutor
  

Poskytujeme Vám možnosť komentára k vyššie uvedenému článku, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Príspevky adresované priamo organizácii zasielajte cez formulár "Napíšte nám", ktorý sa nachádza pod ikonkou červeného tlačítka na grafickom banery nášho portálu. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky kontaktujte administrátora.

rss

top