Opatrenia 3. vlna COVID-19

Vážení návštevníci,

v súlade s uznesením Vlády SR k vyhláseniu núdzového stavu a zákazu vychádzania zverejnenom pod č. 428/2021 v Zbierke zákonov SR upravujeme od 29.11.2021 do odvolania stránkové hodiny na Riaditeľstve OSS v pracovné dni od 08:00 do 12:00 hod. Mimo tohto času je vstup na Riaditeľstvo OSS uzatvorený. Súčasne si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste zvážili nevyhnutnosť návštevy nášho pracoviska a všetky úradné či pracovné záležitosti nevyžadujúce osobnú návštevu vybavovali elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy oss@sala.sk (prípadne e-mail príslušného zamestnanca) alebo telefonicky na čísle 7706084 alebo 7702988.

Ďakujeme za Vaše pochopenie.

Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa

 

V súvislosti so šírením pandémie COVID-19 a nepriaznivým epidemiologickým stavom sme prijali ďalšie opatrenia:

1.  V prevádzke zostávajú všetky naše zariadenia sociálnych služieb s výnimkou denných centier. Všetky denné centrá na území mesta sú od 25. novembra 2021 až doodvolania zatvorené.

2.  Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie platí od 25. novembra 2021 do odvolania zákaz návštev v Zariadení pre seniorov na Nešporovej ul. 21 a tiež vychádzok klientov mimo zariadenia. V mimoriadnych prípadoch treba udelenie výnimky konzultovať s vedúcou ZPS.

3.  V súlade s pokynom MPSVR SR sú Krízové plány pobytových zariadení (ZPS a Krízové centrum) zverejnené na našom webovom sídle. Nájdete ich v priložených súboroch.

4.  OSS má k dispozícii dostatočný počet testovacích súprav rýchlotestov na operatívne testovanie prijímateľov a zamestnancov zariadení v prípade príznakov či podozrenia z ochorenia Covid-19. V súlade s usmernením MPSVR SR a všeobecne platnými predpismi pravidelne vykonávame testovanie zamestnancov a klientov Ag testami.

5. Pre klientov a zamestnancov pobytových sociálnych služieb boli obstarané z dotácie MPSVR SR výživové doplnky, najmä vitamíny na podporu imunity a odolnosti proti ochoreniu COVID-19.

kontakt: Ľubor Gáll
posledná aktualizácia: 26.11.2021 14:06
počet zobrazení: 290
Komentár k tomuto článku (počet reakcií: 0)
Overovací kód

Informácie

Ochrana proti spamu. Je potrebné opísať vygenerovaný bezpečnostný kód.

  
DátumPredmetAutor
  

Poskytujeme Vám možnosť komentára k vyššie uvedenému článku, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Príspevky adresované priamo organizácii zasielajte cez formulár "Napíšte nám", ktorý sa nachádza pod ikonkou červeného tlačítka na grafickom banery nášho portálu. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky kontaktujte administrátora.

rss

top