Výročná správa 2018

Vážené dámy, vážení páni!

Obdobie, ktoré pokrýva táto Výročná správa, bolo pre nás v organizácii naplnené činorodou prácou pozostávajúcou z rutinných každodenných činností, ale i zmien, ktoré nám život priniesol. Stalo sa zvykom na začiatku roka bilancovať ten predchádzajúci. Robíme tak prostredníctvom tejto Výročnej správy Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa, ktorú sme zostavili spoločne s kolektívom spolupracovníkov po uzatvorení účtovníctva, ekonomického a štatistického vyhodnotenia uplynulého obdobia ako bilanciu našich aktivít za rok 2018. Chceme sa aj touto formou podeliť s verejnosťou o to, čo sme dosiahli pri plnení nášho poslania a čo sa nám podarilo aj vďaka verejnej podpore a pomoci. Je tiež naším odpočtom nakladania s verejnými financiami, ktoré sú zdrojom krytia prevádzkových potrieb organizácie a jej jednotlivých zariadení. Verím, že Vám výročná správa poskytne ucelený pohľad na naše aktivity, činnosť a hospodárenie.

Uplynulý rok sme veľa pozornosti venovali riešeniu financovania opatrovateľskej služby v meste. Naše zapojenie sa do II. etapy Národného projektu Podpory opatrovateľskej služby sa skončilo v apríli a bremeno krytia nákladov vynaložených na opatrovateľskú službu sa prenieslo na rozpočet mesta. Preto sme privítali vyhlásenie dopytovo orientovaného projektu na podporu opatrovateľskej služby a s plným nasadením pripravovali projekt s názvom Podpora opatrovateľskej služby v meste Šaľa. Naše úsilie bolo odmenené úspechom a v decembri 2018 sme podpísali s Implementačnou agentúrou MPSVR SR Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Tá prinesie do mesta v období nasledujúcich 26 mesiacov 500 000 eur určených pre 41 opatrovateliek na výkon opatrovateľskej služby.

V marci sme si pripomenuli polstoročnicu fungovania detských jasieľ na Okružnej ul. Boli uvedené do prevádzky v marci 1968 a od vzniku OSS sú jej organizačnou súčasťou. Sme hrdí, že sa nám podarilo toto zariadenie zachovať napriek celospoločenským trendom, ktoré smerovali k ich rušeniu a až v posledných rokoch prežívajú znovuzrodenie. Stretnutie s bývalými kolegyňami bolo plné emócií, spoločnej radosti, spomienok i konštatovania, že priestory jasieľ nutne potrebujú nový šat.

Za uplynulý rok sme poskytli našu pomoc v podobe širokej palety sociálnych služieb stovkám našich klientov. Poskytoval im ich 90-členný kolektív zamestnancov prostredníctvom 10 druhov sociálnych služieb v 16 organizačných zložkách pre veľmi rôznorodé cieľové skupiny. Snažili sme sa vykonávať našu prácu zodpovedne a na primeranej profesionálnej úrovni. Rozhodujúcim kritériom úspešnosti našej práce bola a je spokojnosť našich klientov. Neuspokojuje nás dosiahnuté, máme predstavy ako našu prácu ďalej skvalitňovať a rozvíjať, ako rozširovať ponuku služieb a vychádzať ľuďom v ústrety pri uspokojovaní ich potrieb.

Ďakujeme všetkým, s ktorými sme mohli spolupracovať a ktorí nám boli v našej práci nápomocní. Pri výkone našej práce je úžasné mať pocit, že sme obklopení človečinou, altruizmom, láskou a úctou k hodnotám človeka.

 

Dr. Ľubor GÁLL

kontakt: Dr. Ľubor Gáll
posledná aktualizácia: 13.03.2019 17:05
počet zobrazení: 698
Komentár k tomuto článku (počet reakcií: 0)
Overovací kód

Informácie

Ochrana proti spamu. Je potrebné opísať vygenerovaný bezpečnostný kód.

  
DátumPredmetAutor
  

Poskytujeme Vám možnosť komentára k vyššie uvedenému článku, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Príspevky adresované priamo organizácii zasielajte cez formulár "Napíšte nám", ktorý sa nachádza pod ikonkou červeného tlačítka na grafickom banery nášho portálu. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky kontaktujte administrátora.

rss

top