Ekonomicky oprávnené náklady 2021

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady sociálnych služieb OSS ŠAĽA za rok 2021

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady v zariadeniach OSS za rok 2021 sú uvádzané  ako mesačné náklady na jedno registrované miesto v zariadení sociálnych služieb, okrem priemerných nákladov opatrovateľskej služby, ktoré sú vypočítané ako priemerné náklady na jednu hodinu jej poskytovania.

Druh sociálnej služby

Kapa-cita

Forma

Jednotka

výkonu

Priemerné mesač. ekonom.oprávnené náklady v €

Priemerné mesačné príjmy od prijímateľov

Opatrovateľská služba

 

terénna

za hodinu

9,22

1,50

Detské jasle

do 40

ambulantná

mesačne

274,23

93,21

Domov sociálnych služieb

do 40

ambulantná

mesačne

441,43

30,29

Denné centrá

 

ambulantná

mesačne

17,47

0,00

Zariadenie pre seniorov 

do 40

pobytová

mesačne

975,32

364,26

Útulok

do 40

pobytová

mesačne

493,56

36,30

Nocľaháreň

do 40

ambulantná

mesačne

310,38

21,22

Nízkoprahové denné centrum

 

ambulantná

mesačne

135,72

0,00

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady sociálnych služieb OSS ŠAĽA za rok 2021 v štruktúre podľa § 72, ods. 5 zákona 448/2008  Z.z. sú zverejnené v priloženom súbore Priemer EON 2021.

kontakt: Mária Kurz
posledná aktualizácia: 15.02.2022 10:16
počet zobrazení: 1295
Komentár k tomuto článku (počet reakcií: 0)
Overovací kód

Informácie

Ochrana proti spamu. Je potrebné opísať vygenerovaný bezpečnostný kód.

  
DátumPredmetAutor
  

Poskytujeme Vám možnosť komentára k vyššie uvedenému článku, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Príspevky adresované priamo organizácii zasielajte cez formulár "Napíšte nám", ktorý sa nachádza pod ikonkou červeného tlačítka na grafickom banery nášho portálu. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky kontaktujte administrátora.

rss

top