oss.sala.sk - spravodajstvo http://www.oss.sala.sk/ Spravodajstvo na oss.sala.sk Tue, 18 Feb 2020 16:16:29 GMT Tue, 18 Feb 2020 16:16:29 GMT skJedálne lístky http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/168/jedalne-listky http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/168/jedalne-listky Na tomto mieste pravidelne uverejňujeme na týždeň vopred jedálne lístky nášho stravovacieho zariadenia Jedáleň Zariadenia pre seniorov na Nešporovej ul. 21 v Šali. Tue, 11 Feb 2020 12:00:15 GMT Prenájom záhrady http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/167/prenajom-zahrady http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/167/prenajom-zahrady Organizácia sociálnej starostlivosti ponúka na prenájom záhradu o rozlohe 10 árov na Kráľovskej ul. 35 v Šali. Tue, 11 Feb 2020 11:56:31 GMT Výberové konanie - pracovník NDC http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/166/vyberove-konanie-pracovnik-ndc http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/166/vyberove-konanie-pracovnik-ndc Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto pracovníka Nízkoprahového denného centra na Partizánskej ul. v Šali. Mon, 20 Jan 2020 07:55:26 GMT Nízkoprahové denné centrum http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/165/nizkoprahove-denne-centrum http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/165/nizkoprahove-denne-centrum Podpísaním zmluvy o spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa OSS mesta Šaľa stala spolupracujúcim subjektom na realizácii Národného projektu Budovania odborných kapacít na komunitnej úrovni, na základe ktorého bude poskytovať sociálnu službu Nízkoprahového denného centra. Fri, 10 Jan 2020 09:22:44 GMT Jedálne lístky http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/163/jedalne-listky http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/163/jedalne-listky Na tomto mieste pravidelne uverejňujeme na týždeň vopred jedálne lístky nášho stravovacieho zariadenia v Zariadení pre seniorov Fri, 05 Apr 2019 11:35:04 GMT Výročná správa 2018 http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/162/vyrocna-sprava-2018 http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/162/vyrocna-sprava-2018 Dávame do Vašej pozornosti výročnú správu OSS za rok 2018, ktorú spracoval kolektív jej zamestnancov po uzatvorení účtovných kníh, ekonomickom a štatistickom vyhodnotení uplynulého roka. Wed, 13 Mar 2019 16:05:17 GMT Podpora opatrovateľskej služby v meste Šaľa http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/158/podpora-opatrovatelskej-sluzby-v-meste-sala http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/158/podpora-opatrovatelskej-sluzby-v-meste-sala Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa realizuje dopytovo orientovaný projekt Podpora opatrovateľskej služby v meste Šaľa. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Fri, 11 Jan 2019 08:11:18 GMT Päťdesiatka Detských jasieľ http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/153/patdesiatka-detskych-jasiel http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/153/patdesiatka-detskych-jasiel Mestské Detské jasle na Okružnej ul. oslávili v marci 2018 50 rokov svojho fungovania. 24. apríla sa v ich priestoroch zišli bývalé zamestnankyne a ďalší vzácni hostia, aby spoločne oslávili okrúhle výročie zariadenia. Fri, 27 Apr 2018 12:04:41 GMT Výročná správa 2017 http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/151/vyrocna-sprava-2017 http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/151/vyrocna-sprava-2017 Dávame do Vašej pozornosti výročnú správu OSS za rok 2017, ktorú spracoval kolektív jej zamestnancov po uzatvorení účtovných kníh, ekonomickom a štatistickom vyhodnotení uplynulého roka. Mon, 19 Mar 2018 11:41:03 GMT Nové výberové konanie http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/150/nove-vyberove-konanie http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/150/nove-vyberove-konanie Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného garanta Nízkoprahového denného centra na Partizánskej ul. v Šali. Mon, 19 Mar 2018 11:37:07 GMT Voľné miesta v detských jasliach http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/141/volne-miesta-v-detskych-jasliach http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/141/volne-miesta-v-detskych-jasliach Stále prijímame žiadosti o prijatie dieťaťa do našich jasličiek. Bližšie info nájdete na našom webe a facebooku. Informujte sa mailom, telefonicky či osobne. Fri, 16 Jun 2017 18:40:00 GMT Výročná správa 2016 http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/139/vyrocna-sprava-2016 http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/139/vyrocna-sprava-2016 Dávame do Vašej pozornosti výročnú správu OSS za rok 2016, ktorú spracoval kolektív jej zamestnancov po uzatvorení účtovných kníh, ekonomickom a štatistickom vyhodnotení uplynulého roka. Sat, 08 Apr 2017 16:53:56 GMT Nízkoprahové denné centrum http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/138/nizkoprahove-denne-centrum http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/138/nizkoprahove-denne-centrum OSS mesta Šaľa začne dňom 1. apríla 2017 poskytovať novú sociálnu službu Nízkoprahového denného centra, ktoré bude súčasťou Krízového centra na Partizánskej ul. Thu, 23 Mar 2017 18:58:06 GMT Zmena služieb jedálne http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/137/zmena-sluzieb-jedalne http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/137/zmena-sluzieb-jedalne Dňom 30. apríla 2017 prestane Jedáleň pri Domove sociálnych služieb na Okružnej ul. poskytovať stravovanie a donášku stravy do bytu klientom z radov poberateľov starobného alebo invalidného dôchodku. Thu, 23 Mar 2017 18:54:35 GMT Výberové konanie http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/134/vyberove-konanie http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/134/vyberove-konanie Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného garanta Nízkoprahového denného centra v Šali. Thu, 16 Feb 2017 18:54:59 GMT