oss.sala.sk - spravodajstvo http://www.oss.sala.sk/ Spravodajstvo na oss.sala.sk Thu, 21 Nov 2019 21:33:19 GMT Thu, 21 Nov 2019 21:33:19 GMT skJedálne lístky http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/163/jedalne-listky http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/163/jedalne-listky Na tomto mieste pravidelne uverejňujeme na týždeň vopred jedálne lístky nášho stravovacieho zariadenia v Zariadení pre seniorov Fri, 05 Apr 2019 11:35:04 GMT Výročná správa 2018 http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/162/vyrocna-sprava-2018 http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/162/vyrocna-sprava-2018 Dávame do Vašej pozornosti výročnú správu OSS za rok 2018, ktorú spracoval kolektív jej zamestnancov po uzatvorení účtovných kníh, ekonomickom a štatistickom vyhodnotení uplynulého roka. Wed, 13 Mar 2019 16:05:17 GMT Podpora opatrovateľskej služby v meste Šaľa http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/158/podpora-opatrovatelskej-sluzby-v-meste-sala http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/158/podpora-opatrovatelskej-sluzby-v-meste-sala Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa realizuje dopytovo orientovaný projekt Podpora opatrovateľskej služby v meste Šaľa. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Fri, 11 Jan 2019 08:11:18 GMT Päťdesiatka Detských jasieľ http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/153/patdesiatka-detskych-jasiel http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/153/patdesiatka-detskych-jasiel Mestské Detské jasle na Okružnej ul. oslávili v marci 2018 50 rokov svojho fungovania. 24. apríla sa v ich priestoroch zišli bývalé zamestnankyne a ďalší vzácni hostia, aby spoločne oslávili okrúhle výročie zariadenia. Fri, 27 Apr 2018 12:04:41 GMT Výročná správa 2017 http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/151/vyrocna-sprava-2017 http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/151/vyrocna-sprava-2017 Dávame do Vašej pozornosti výročnú správu OSS za rok 2017, ktorú spracoval kolektív jej zamestnancov po uzatvorení účtovných kníh, ekonomickom a štatistickom vyhodnotení uplynulého roka. Mon, 19 Mar 2018 11:41:03 GMT Nové výberové konanie http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/150/nove-vyberove-konanie http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/150/nove-vyberove-konanie Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného garanta Nízkoprahového denného centra na Partizánskej ul. v Šali. Mon, 19 Mar 2018 11:37:07 GMT Voľné miesta v detských jasliach http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/141/volne-miesta-v-detskych-jasliach http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/141/volne-miesta-v-detskych-jasliach Stále prijímame žiadosti o prijatie dieťaťa do našich jasličiek. Bližšie info nájdete na našom webe a facebooku. Informujte sa mailom, telefonicky či osobne. Fri, 16 Jun 2017 18:40:00 GMT Výročná správa 2016 http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/139/vyrocna-sprava-2016 http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/139/vyrocna-sprava-2016 Dávame do Vašej pozornosti výročnú správu OSS za rok 2016, ktorú spracoval kolektív jej zamestnancov po uzatvorení účtovných kníh, ekonomickom a štatistickom vyhodnotení uplynulého roka. Sat, 08 Apr 2017 16:53:56 GMT Nízkoprahové denné centrum http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/138/nizkoprahove-denne-centrum http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/138/nizkoprahove-denne-centrum OSS mesta Šaľa začne dňom 1. apríla 2017 poskytovať novú sociálnu službu Nízkoprahového denného centra, ktoré bude súčasťou Krízového centra na Partizánskej ul. Thu, 23 Mar 2017 18:58:06 GMT Zmena služieb jedálne http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/137/zmena-sluzieb-jedalne http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/137/zmena-sluzieb-jedalne Dňom 30. apríla 2017 prestane Jedáleň pri Domove sociálnych služieb na Okružnej ul. poskytovať stravovanie a donášku stravy do bytu klientom z radov poberateľov starobného alebo invalidného dôchodku. Thu, 23 Mar 2017 18:54:35 GMT Výberové konanie http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/134/vyberove-konanie http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/134/vyberove-konanie Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného garanta Nízkoprahového denného centra v Šali. Thu, 16 Feb 2017 18:54:59 GMT Dotácia pre Útulok http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/133/dotacia-pre-utulok http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/133/dotacia-pre-utulok Mesto Šaľa získalo pre Organizáciu sociálnej starostlivosti dotáciu na rozvoj sociálnych služieb, ktorá je určená na nákup materiálového vybavenia Útulku pre bezdomovcov. Thu, 16 Feb 2017 18:43:46 GMT Výberové konanie http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/130/vyberove-konanie http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/130/vyberove-konanie OSS mesta Šaľa zrušila výberové konanie na obsadenie pracovného miesto odborného garanta, o ktoré v určenej lehote do 03.02.2017 neprejavil záujem žiaden uchádzač. Mon, 23 Jan 2017 07:55:16 GMT Nocľaháreň otvorená http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/124/noclaharen-otvorena http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/124/noclaharen-otvorena Nocľaháreň pre ľudí v núdzi otvorila Organizácia sociálnej starostlivosti 14.11.2016 v priestoroch Krízového centra na Partizánskej ul. 1. Mon, 14 Nov 2016 19:33:08 GMT Dotácia pre Útulok http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/123/dotacia-pre-utulok http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/123/dotacia-pre-utulok Mesto Šaľa získalo pre Organizáciu sociálnej starostlivosti dotáciu na rozvoj sociálnych služieb, ktorá je určená na nákup materiálového vybavenia Útulku pre bezdomovcov. Mon, 14 Nov 2016 19:21:33 GMT