oss.sala.sk - spravodajstvo http://www.oss.sala.sk/ Spravodajstvo na oss.sala.sk Sun, 18 Feb 2018 02:46:22 GMT Sun, 18 Feb 2018 02:46:22 GMT skJedálne lístky http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/144/jedalne-listky http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/144/jedalne-listky Na tomto mieste pravidelne uverejňujeme na týždeň vopred jedálne lístky nášho stravovacieho zariadenia  Fri, 30 Jun 2017 07:52:31 GMT Voľné miesta v detských jasliach http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/141/volne-miesta-v-detskych-jasliach http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/141/volne-miesta-v-detskych-jasliach Stále prijímame žiadosti o prijatie dieťaťa do našich jasličiek. Bližšie info nájdete na našom webe a facebooku. Informujte sa mailom, telefonicky či osobne. Fri, 16 Jun 2017 18:40:00 GMT Výročná správa 2016 http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/139/vyrocna-sprava-2016 http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/139/vyrocna-sprava-2016 Dávame do Vašej pozornosti výročnú správu OSS za rok 2016, ktorú spracoval kolektív jej zamestnancov po uzatvorení účtovných kníh, ekonomickom a štatistickom vyhodnotení uplynulého roka. Sat, 08 Apr 2017 16:53:56 GMT Nízkoprahové denné centrum http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/138/nizkoprahove-denne-centrum http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/138/nizkoprahove-denne-centrum OSS mesta Šaľa začne dňom 1. apríla 2017 poskytovať novú sociálnu službu Nízkoprahového denného centra, ktoré bude súčasťou Krízového centra na Partizánskej ul. Thu, 23 Mar 2017 18:58:06 GMT Zmena služieb jedálne http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/137/zmena-sluzieb-jedalne http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/137/zmena-sluzieb-jedalne Dňom 30. apríla 2017 prestane Jedáleň pri Domove sociálnych služieb na Okružnej ul. poskytovať stravovanie a donášku stravy do bytu klientom z radov poberateľov starobného alebo invalidného dôchodku. Thu, 23 Mar 2017 18:54:35 GMT Výberové konanie http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/134/vyberove-konanie http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/134/vyberove-konanie Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného garanta Nízkoprahového denného centra v Šali. Thu, 16 Feb 2017 18:54:59 GMT Dotácia pre Útulok http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/133/dotacia-pre-utulok http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/133/dotacia-pre-utulok Mesto Šaľa získalo pre Organizáciu sociálnej starostlivosti dotáciu na rozvoj sociálnych služieb, ktorá je určená na nákup materiálového vybavenia Útulku pre bezdomovcov. Thu, 16 Feb 2017 18:43:46 GMT Výberové konanie http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/130/vyberove-konanie http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/130/vyberove-konanie OSS mesta Šaľa zrušila výberové konanie na obsadenie pracovného miesto odborného garanta, o ktoré v určenej lehote do 03.02.2017 neprejavil záujem žiaden uchádzač. Mon, 23 Jan 2017 07:55:16 GMT Nocľaháreň otvorená http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/124/noclaharen-otvorena http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/124/noclaharen-otvorena Nocľaháreň pre ľudí v núdzi otvorila Organizácia sociálnej starostlivosti 14.11.2016 v priestoroch Krízového centra na Partizánskej ul. 1. Mon, 14 Nov 2016 19:33:08 GMT Dotácia pre Útulok http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/123/dotacia-pre-utulok http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/123/dotacia-pre-utulok Mesto Šaľa získalo pre Organizáciu sociálnej starostlivosti dotáciu na rozvoj sociálnych služieb, ktorá je určená na nákup materiálového vybavenia Útulku pre bezdomovcov. Mon, 14 Nov 2016 19:21:33 GMT Výberové konanie http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/121/vyberove-konanie http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/121/vyberove-konanie OSS mesta Šaľa vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu vedúci krízového centra. Mon, 22 Aug 2016 08:25:20 GMT Výročná správa 2015 http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/117/vyrocna-sprava-2015 http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/117/vyrocna-sprava-2015 Dávame do Vašej pozornosti výročnú správu OSS za rok 2015, ktorú spracoval kolektív jej zamestnancov po uzatvorení účtovných kníh, ekonomickom a štatistickom vyhodnotení uplynulého roka. Mon, 14 Mar 2016 19:08:31 GMT Oslavy 25. výročia OSS http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/116/oslavy-25-vyrocia-oss http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/116/oslavy-25-vyrocia-oss Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa bola zriadená Mestským zastupiteľstvom v Šali ku dňu 1. januára 1991. V uplynulých dňoch si pripomenula 25. výročie svojho vzniku. Mon, 14 Mar 2016 19:05:09 GMT Nové auto na rozvoz stravy http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/113/nove-auto-na-rozvoz-stravy http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/113/nove-auto-na-rozvoz-stravy Od 1. októbra rozváža stravu pre klientov sociálnych služieb poskytovaných OSS nové špeciálne upravené vozidlo Citroen Berlingo. Tue, 13 Oct 2015 08:52:18 GMT Nocľaháreň bude opäť v prevádzke http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/112/noclaharen-bude-opat-v-prevadzke http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/112/noclaharen-bude-opat-v-prevadzke Sociálna služba poskytovaná pre ľudí v núdzi - nocľaháreň na Partizánskej ul. bude opäť v prevádzke na dobu určitú od 15.12.2015 do 31.3.2016. Tue, 13 Oct 2015 08:35:15 GMT