oss.sala.sk - spravodajstvo http://www.oss.sala.sk/ Spravodajstvo na oss.sala.sk Mon, 05 Dec 2022 14:58:05 GMT Mon, 05 Dec 2022 14:58:05 GMT skJedálne lístky http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/188/jedalne-listky http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/188/jedalne-listky Na tomto mieste pravidelne uverejňujeme na týždeň vopred jedálne lístky nášho stravovacieho zariadenia Wed, 09 Mar 2022 11:22:39 GMT NP Deinštitucionalizácie ZSS - PTT http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/187/np-deinstitucionalizacie-zss-ptt http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/187/np-deinstitucionalizacie-zss-ptt Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa sa úspešne zapojilo do Národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov ITMS2014-312041R446, ktorý realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci s partnermi: Radou pre poradenstvo v sociálnej práci, Slovenskou úniou podporovaného zamestnávania a Fakultou architektúry a dizajnu STU – Výskumným a školiacim centrom bezbariérového navrhovania – CEDA. Wed, 09 Mar 2022 11:20:15 GMT Výročná správa 2021 http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/186/vyrocna-sprava-2021 http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/186/vyrocna-sprava-2021 Pripravili sme pre Vás výročnú správu OSS za rok 2021, ktorú spracoval kolektív jej zamestnancov po uzatvorení účtovných kníh, ekonomickom a štatistickom vyhodnotení uplynulého roka. Wed, 09 Mar 2022 10:51:12 GMT Projekt podpory opatrovateľskej služby http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/184/projekt-podpory-opatrovatelskej-sluzby http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/184/projekt-podpory-opatrovatelskej-sluzby Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa od 01.12.2021 realizuje dopytovo orientovaný projekt Podpora komunitných sociálnych služieb v meste Šaľa poskytovaním opatrovateľskej služby. Tento projekt sa realizuje 24 mesiacov vďaka NFP z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, prioritná os REACT-EU. Thu, 09 Dec 2021 12:40:04 GMT Jedálne lístky http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/183/jedalne-listky http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/183/jedalne-listky Na tomto mieste pravidelne uverejňujeme na týždeň vopred jedálne lístky nášho stravovacieho zariadenia pri ZPS na Nešporovej ul. 21 Fri, 26 Nov 2021 13:09:26 GMT Opatrenia 3. vlna COVID-19 http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/182/opatrenia-3-vlna-covid-19 http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/182/opatrenia-3-vlna-covid-19 V súvislosti s aktuálnou nepriaznivou pandemickou situáciou sme sprísnili opatrenia na elimináciu šírenia ochorenia COVID-19 Fri, 26 Nov 2021 13:06:45 GMT Výberové konanie - odborný pracovník NDC http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/181/vyberove-konanie-odborny-pracovnik-ndc http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/181/vyberove-konanie-odborny-pracovnik-ndc OSS mesta Šaľa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície odborný pracovník Nízkoprahového denného centra. Thu, 28 Oct 2021 10:48:12 GMT Výročná správa OSS 2020 http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/178/vyrocna-sprava-oss-2020 http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/178/vyrocna-sprava-oss-2020 Pripravili sme pre Vás výročnú správu OSS za rok 2020, ktorú spracoval kolektív jej zamestnancov po uzatvorení účtovných kníh, ekonomickom a štatistickom vyhodnotení uplynulého roka. Fri, 26 Mar 2021 09:05:58 GMT Opatrenia 2. vlna COVID-19 http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/177/opatrenia-2-vlna-covid-19 http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/177/opatrenia-2-vlna-covid-19 Na tomto mieste uverejňujeme opatrenia a interné dokumenty s opatreniami eliminujúcimi šírenie koronavírusu COVID-19 počas 2. vlny pandémie. Informujeme tiež verejnosť o aktuálnych opatreniach v jednotlivých zariadeniach a druhoch sociálnych služieb, ktoré poskytujeme. Fri, 26 Mar 2021 08:48:37 GMT Výberové konanie - pracovník NDC http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/176/vyberove-konanie-pracovnik-ndc http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/176/vyberove-konanie-pracovnik-ndc Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto pracovníka Nízkoprahového denného centra na Partizánskej ul. v Šali. Tue, 16 Mar 2021 07:26:08 GMT Opatrenia 2. vlna Covid-19 http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/174/opatrenia-2-vlna-covid-19 http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/174/opatrenia-2-vlna-covid-19 Na tomto mieste uverejňujeme opatrenia a interné dokumenty s opatreniami eliminujúcimi šírenie koronavírusu Covid-19 počas 2. vlny pandémie. Informujeme tiež verejnosť o aktuálnych opatreniach v jednotlivých zariadeniach a druhoch sociálnych služieb, ktoré poskytujeme. Fri, 02 Oct 2020 12:00:26 GMT Jedálne lístky http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/173/jedalne-listky http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/173/jedalne-listky Na tomto mieste pravidelne uverejňujeme na týždeň vopred jedálne lístky nášho stravovacieho zariadenia Jedáleň Zariadenia pre seniorov na Nešporovej ul. 21 v Šali. Mon, 06 Jul 2020 11:03:10 GMT Výročná správa 2019 http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/171/vyrocna-sprava-2019 http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/171/vyrocna-sprava-2019 Pripravili sme pre Vás výročnú správu OSS za rok 2019, ktorú spracoval kolektív jej zamestnancov po uzatvorení účtovných kníh, ekonomickom a štatistickom vyhodnotení uplynulého roka. Mon, 06 Jul 2020 10:53:10 GMT Opatrenia proti šíreniu koronavírusu http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/170/opatrenia-proti-sireniu-koronavirusu http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/170/opatrenia-proti-sireniu-koronavirusu Na tomto mieste zverejňujeme krízové plány zariadení OSS a informujeme verejnosť o opatreniach, ktoré sme v organizácii prijali na zamedzenie ďalšieho šírenia ochorenia COVID-19 a v záujme ochrany našich klientov a zamestnancov pred ním. Fri, 13 Mar 2020 18:21:40 GMT Prenájom záhrady http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/167/prenajom-zahrady http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/167/prenajom-zahrady Organizácia sociálnej starostlivosti ponúka na prenájom záhradu o rozlohe 10 árov na Kráľovskej ul. 35 v Šali. Tue, 11 Feb 2020 11:56:31 GMT