Zmluvy 2014

číslo zmluvy zverejnená druh zmluvy zmluvná strana popis číslo zmluvy partnera
01/112/2014 03.02.2014 poistná zml. Komunálna poisťovňa Bratislava úrazové poistenie uchádz.o zamestn. 5190009170
02/112/2014 17.02.2014 dohoda ÚPSVaR Nové Zámky vykonávanie aktivačnej činnosti 41/§52a/2014/NP VAOTP SR-3
03/050/2014 18.02.2014 výpožička Únia nevidiac.a slabozr.Šaľa bezodpl.výpožička-fašiangové pos.  
04/110/2014 24.02.2014 darovacia KiMi Šaľa s.r.o. multifunkčné zariadenie PHASER  
05/050/2014 20.03.2014 výpožička Slovenský Červený kríž Šaľa výročná členská schôdza  
06/050/2014 25.03.2014 výpožička Únia nevidiac.a slabozr.Šaľa bezodpl.výpožička-výročná schôdza  
07/010/2014 22.04.2014 o spolupráci Implem.agent.pre OP ZaSI BA zmluva o spolupráci 036/2014-IZ-4.0/V 
08/120/2014 05.05.2014 nájomná SVB V.Šrobára 571/8, Šaľa nájom nebyt.priestorov - schôdza  
09/100/2014 13.05.2014 vzáj.spolupr. Katol.jedn.Slovenska,pob.Šaľa vzájomná spolupráca  
10/010/2014 14.05.2014 darovacia BM WORK AGENCY s.r.o. účelovo viazaný peňažný dar 5052014
11/050/2014 21.05.2014 nájomná SVB H55, M.M.Hodžu12 Šaľa prenájom nebyt.priest.-schôdza  
12/050/2014 13.06.2014 poskyt.dotácie Nitriansky samosprávny kraj poskytnutie dotácie na podporu kultúry 362/2014
13/120/2014 23.06.2014 nájomná SVB Hlavná 11, Šaľa nájom nebyt.priestorov - schôdza  
14/050/2014 24.06.2014 poskyt.dotácie Nitriansky samosprávny kraj poskytnutie dotácie na podporu športu 411/2014
15/010/2014 26.06.2014 darovacia BM WORK AGENCY s.r.o. účelovo viazaný peňažný dar 2062014
16/010/2014 01.07.2014 kúpna-dodatok Le Cheque Dejeuner s.r.o. dodatok č. 2 - stravné poukážky  
17/010/2014 02.07.2014 kúpna  MIK s.r.o. Hollého Šaľa dodávka bravčového a hovädz.mäsa 08//2014
18/042/2014 16.07.2014 kúpna Srdiečko, n.o. Šaľa, Švermova kúpna zmluva - obedy  
19/050/2014 05.08.2014 darovacia Šaľa-Tvoje Mesto Ing.R.Andráši chladnička Whirpool ARC 104/1  
20/010/2014 11.08.2014 kúpna-dodatok SPP a.s. Bratislava dodávka plynu dodatok č.03 zml.6300140560
21/010/2014 19.08.2014 dodávka vody Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody a odvádz. odpad.vôd 3/1000034183
22/010/2014 19.08.2014 dodávka vody Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody a odvádz. odpad.vôd 3/1000034187
23/010/2014 19.08.2014 dodávka vody Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody a odvádz. odpad.vôd 3/1000034190
24/010/2014 19.08.2014 dodávka vody Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody  3/1000034193
25/010/2014 21.08.2014 dodatok  Implem.agent.pre OP ZaSI BA dodatok k zmluve o spolupráci DOD/01-2014/036/2014-IZ-4.0/V
26/010/2014 25.08.2014 darovacia BM WORK AGENCY s.r.o. účelovo viazaný peňažný dar 6082014
27/010/2014 04.09.2014 dohoda ÚPSVaR Nové Zámky o poskytnutí príspevku 36/§50j/NS/2014
28/010/2014 08.09.2014 dodatok  Orange Slovensko a.s. BA dodatok k zml.o poskyt.verejn.služieb 136088
29/010/2014 22.09.2014 dodatok  Implem.agent.pre OP ZaSI BA dodatok k zmluve o spolupráci DOD/02-2014/036/2014-IZ-4.0/V
30/050/2014 29.09.2014 nájomná Únia nevidiac.a slabozr.Šaľa nájom nebyt.priestorov - oslava jubilant.
31/010/2014 29.09.2014 darovacia BM WORK AGENCY s.r.o. účelovo viazaný peňažný dar 6092014
32/010/2014 30.09.2014 dohoda ÚPSVaR Nové Zámky vykonávanie dobrovoľníckej služby 2014/321269
33/010/2014 01.10.2014 úrazové poist. Komunálna poisťovňa Bratislava úrazové poistenie uchádz.o zamestn. 5190014182
34/050/2014 23.10.2014 výpožička Slovenský Červený kríž Šaľa č4 Úcta k starším  
35/120/2014 27.10.2014 nájomná SVB B555, Budovateľská Šaľa  prenájom nebyt.priest.-schôdza  
36/010/2014 28.10.2014 dodatok  Implem.agent.pre OP ZaSI BA dodatok k zmluve o spolupráci DOD/03-2014/036/2014-IZ-4.0/V
37/010/2014 03.11.2014 dodatok  Implem.agent.pre OP ZaSI BA dodatok k zmluve o spolupráci DOD/04-2014/036/2014-IZ-4.0/V
38/010/2014 05.11.2014 výpožička Mesto Šaľa výpož. nebytov. priestorov EČP: 530/2014
39/050/2014 10.11.2014 nájomná Únia nevidiac.a slabozr.Šaľa nájom nebyt.priestorov-Deň nevidiacich  
40/040/2014 20.11.2014 darovacia Zlatica Hučková, Šaľa rohová sedacia súprava  
41/010/2014 06.11.2014 o posk.služby Slovak Telekom a.s. Bratislava verejná telefónna služby 2028580790
42/010/2014 11.12.2014 o reklame  ProCS s.r.o. Šaľa o reklamnej spolupráci zmluva č. 2009-146027
43/010/2014 11.12.2014 dodávka tepla MeT s.r.o. Šaľa dodávka a odber tepla 58/VTÚ/2015
44/140/2014 15.12.2014 vzáj.spolupr. Alternatíva K+M+N+R, o.z. vzájomná spolupráca  
45/050/2014 16.12.2014 nájomná Únia nevidiac.a slabozr.Šaľa nájom nebyt.priest.-Posed.pod stromč  
kontakt: Mária Kurz
posledná aktualizácia: 11.01.2019 09:30
počet zobrazení: 1154
Komentár k tomuto článku (počet reakcií: 0)
Overovací kód

Informácie

Ochrana proti spamu. Je potrebné opísať vygenerovaný bezpečnostný kód.

  
DátumPredmetAutor
  

Poskytujeme Vám možnosť komentára k vyššie uvedenému článku, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Príspevky adresované priamo organizácii zasielajte cez formulár "Napíšte nám", ktorý sa nachádza pod ikonkou červeného tlačítka na grafickom banery nášho portálu. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky kontaktujte administrátora.

rss

top