Zmluvy 2013

číslo   zmluvy zverejnená druh zmluvy zmluvná strana popis č.zmluvy partnera
01/050/2013  15.01.2013 nájomná Kružlicová Veronika, Šaľa nájom nebyt.priest.-rod.oslava  
02/010/2013 17.01.2013 o pripojení Slovak Telekom a.s. Bratislava dodatok zmluvy o pripojení TP3032160541911
03/010/2013 31.01.2013 o pripojení Orange, a.s, Bratislava zmluva o pripojení - 0317707874 A6766490-0001
04/010/2013 31.01.2013 o pripojení Orange, a.s, Bratislava zmluva o pripojení - 0317706537 A6766442-0001
05/010/2013 31.01.2013 o pripojení Orange, a.s, Bratislava zmluva o pripojení - 0317705567 A6766345-0001
06/010/2013 31.01.2013 o pripojení Orange, a.s, Bratislava zmluva o pripojení - 0317703260 A6766420-0001
07/010/2013 31.01.2013 o pripojení Orange, a.s, Bratislava zmluva o pripojení - 0317721288 A6766318-0001
08/010/2013 31.01.2013 o pripojení Orange, a.s, Bratislava zmluva o pripojení - 0317703289 A6766304-0001
09/010/2013 31.01.2013 o pripojení Orange, a.s, Bratislava zmluva o pripojení - 0313812868 A6766526-0001
10/050/2013 04.02.2013 výpožička Únia nevidiacich a slabozr.Šaľa bezodpl. výpožička - Deň nevid.  
11/010/2013 04.02.2013 o posk.ver.sl. Orange, a.s, Bratislava zml.o posk.ver.sl. - 0317706084 A6766490
12/010/2013 04.02.2013 o posk.ver.sl. Orange, a.s, Bratislava zml.o posk.ver.sl. - 0317706537 A6766442
13/010/2013 04.02.2013 o posk.ver.sl. Orange, a.s, Bratislava zml.o posk.ver.sl. - 0317703260 A6766420
14/010/2013 04.02.2013 o posk.ver.sl. Orange, a.s, Bratislava zml.o posk.ver.sl. - 0317713289 A6766304
15/010/2013 04.02.2013 o posk.ver.sl. Orange, a.s, Bratislava zml.o posk.ver.sl. - 0317721288 A6766318
16/010/2013 04.02.2013 o posk.ver.sl. Orange, a.s, Bratislava zml.o posk.ver.sl. - 0317705567 A6766345
17/010/2013 06.02.2013 o posk.ver.sl. Orange, a.s, Bratislava zml.o posk.ver.sl- - 0313812868 A6766526
18/010/2013 18.02.2013 kúpna Roman Hašana, Bojná zmluva na kúpu vozidla  
19/010/2013 22.02.2013 o dielo Izostap, Pavel Kutak, Šaľa zmluva o dielo - strecha DC1  
20/010/2013 06.03.2013 výpožička Únia nevidiacich a slabozr.Šaľa bezodpl. výpožička - MDŽ  
21/050/2013 07.03.2013 darovacia Marián Takáč, Šaľa dar - rohová sedačka  
22/050/2013 11.03.2013 darovacia Ladislav Kováč,  Neded dar - televízor  
23/050/2013 14.03.2013 výpožička Červený kríž, Šaľa bezodpl. Výpožička - výr.sch.  
24/010/2013 28.03.2013 o posk.ver.sl. Slovak Telekom a.s. Bratislava dodatok zml.o posk.ver.sl. ISDN9904175547
25/120/2013 18.04.2013 nájomná SVB B555, Budovateľská Šaľa nájom nebyt.priest.-schôdza   
26/120/2013 02.05.2013 nájomná SVB a NP Hlavná 3 Šaľa nájom nebyt.priest.-schôdza   
27/120/2013 21.05.2013 nájomná SVB V.Šrobára 571/8 Šaľa nájom nebyt.priest.-schôdza   
28/110/2013 21.05.2013 darovacia Ivana Hollá, Šaľa, P.J.Šafárika dar-nábytok  
29/010/2013 31.05.2013 o spolupráci BM Work Agency,s.r.o Trenčín o spolupráci pri výuke a odb.praxi  
30/050/2013 12.06.2013 nájomná SVB H55, M.M.Hodžu 12, Šaľa nájom nebyt.priest.-schôdza   
31/050/2013 19.06.2013 nájomná Helena Reháková, Šaľa nájom nebyt.priest.-rod.oslava  
32/010/2013 19.06.2013 kúpna-dodatok Le Cheque Dejeuner s.r.o. dodatok č. 1 - stravné pouk.  
33/010/2013 27.06.2013 kúpna MIK s.r.o., Hollého , Šaľa kúpna zml.-bravč.a hov.mäso  
34/010/2013 03.07.2013 kúpna  ZSE Energia, Bratislava dodatok - ponuka E výhody  
35/050/2013 19.07.2013 nájomná Špendla Gabriel, Šaľa nájom nebyt.priest.-rod.oslava  
36/042/2013 25.07.2013 kúpna Srdiečko n.o.Švermova 30,Šaľa kúpna zml. - obedy  
37/010/2013 02.08.2013 poskyt.prísp. ÚPSVaR Nové Zámky dohoda o poskyt.prísp. na rozvoj zam. č.z. 2013/234672
38/010/2013 02.08.2013 darovacia BM Work Agency,s.r.o Trenčín dar - účelovo viazaný peňažný dar darovacia zmluva 09072013
39/120/2013 23.09.2013 nájomná SVB, Hlavná 11, Šaľa nájom nebyt.pries.-schôdza  
40/140/2013 08.10.2013 výpožička Mesto Šaľa výpož, nebyt.priest.-Partizánska ul. EČP: 458/2013
41/120/2013 15.10.2013 nájomná SVB, Budovateľská 555, Šaľa nájom nebyt.priest.-schôdza   
42/120/2013 17.10.2013 nájomná SVB V.Šrobára 571/8 Šaľa nájom nebyt.priest.-schôdza   
43/050/2013 22.10.2013 nájomná Pozemkové spoloč.Urbariat nájom nebyt.priest.-schôdza   
44/120/2013 28.10.2013 nájomná SZZP Martin nájom nehnuteľnosti - nebyt.priestory  
45/050/2013 05.11.2013 výpožička Slovenský Červený kríž bezodpl.výpožička - Úcta k starším  
46/140/2013 06.12.2013 vzáj. spolupr. Katolícka jedn.Slovenska, Šaľa vzájomná spolupráca   
47/070/2013 06.12.2013 nájomná Helena Lenčéšová, Šaľa nájom nebyt.priest.-rod.oslava  
48/140/2013 06.12.2013 vzáj. spolupr. Alternatíva K+M+N+R, o.z. vzájomná spolupráca   
49/050/2013 11.12.2013 nájomná Szabóová Zuzana, Šaľa nájom nebyt.pries.-prezentácia  
50/010/2013 16.12.2013 o reklame ProCS, s.r.o., Kráľovská, Šaľa o reklamnej spolupráci  
51/050/2013 18.12.2013 výpožička O.Sýkorová, Močenok výpož.nebyt.priest. - rod.oslava  
52/010/2013 23.12.2013 darovacia BM Work Agency,s.r.o Trenčín dar - učelovo viazaný peňažný dar darovacia zmluva 07122013
kontakt: Mária Kurz
posledná aktualizácia: 11.01.2019 09:30
počet zobrazení: 1177
Komentár k tomuto článku (počet reakcií: 0)
Overovací kód

Informácie

Ochrana proti spamu. Je potrebné opísať vygenerovaný bezpečnostný kód.

  
DátumPredmetAutor
  

Poskytujeme Vám možnosť komentára k vyššie uvedenému článku, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Príspevky adresované priamo organizácii zasielajte cez formulár "Napíšte nám", ktorý sa nachádza pod ikonkou červeného tlačítka na grafickom banery nášho portálu. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky kontaktujte administrátora.

rss

top