Výročná správa OSS 2020

Vážené dámy, vážení páni!

 

Pri striedaní rokov si uvedomujeme ako rýchlo plynie čas a pribúdajú nám roky. Posledným decembrovým dňom roku 2020 zavŕšila Organizácia sociálnej starostlivosti 30 rokov svojej existencie. Uznesením Mestského zastupiteľstva bola dňom 1. januára 1991 zriadená ako príspevková organizácia s predmetom činnosti poskytovať sociálne služby obyvateľstvu.

Tridsať rokov existencie a poskytovania služieb je dobrým dôvodom na chvíľu sa pristaviť, obzrieť sa späť a zamyslieť sa. Evokuje tiež vo mne potrebu vysloviť prosté ľudské ďakujem. Prvé adresujem svojim spolupracovníkom, s ktorými sa často pri našej práci stretávame s ľuďmi, ktorým osud nebol veľmi naklonený. Mnohí z našich klientov prežívajú smutné a ťaživé životné príbehy. Práca, ktorú vykonávame je zložitá a vyčerpávajúca, nesmierne náročná na psychiku, ale aj na fyzické sily. Len ťažko by ju dokázal robiť človek, ktorý v nej nevidí aj kus svojho životného poslania. Vážim si, že moji spolupracovníci ju vykonávajú s najlepším vedomím a svedomím, s plným nasadením a najmä úsilím podať pomocnú ruku tým, ktorí sú na ňu odkázaní. Ďakujem im za odvedenú prácu a osobný prínos každého jednotlivca pri plnení nášho spoločného poslania.

Naše malé výročie je príležitosťou poďakovať sa všetkým našim klientom za prejavenú dôveru, za námety a podnety, ktorými obohacujú našu prácu. Je príležitosťou poďakovať sa všetkým, ktorí stáli pri kolíske organizácie alebo s ňou nejaký čas na spoločnej ceste kráčali. Sú to najmä predstavitelia samosprávnych orgánov mesta, ale i výkonní zamestnanci samosprávy. Poďakovanie patrí orgánom štátnej správy, Nitrianskeho samosprávneho kraja a spolupracujúcim subjektom za prejavenú pomoc a podporu. Vážim si vzájomnú toleranciu, ústretovosť a spoluprácu s organizáciami tretieho sektora či neformálnymi skupinami. Úprimne ďakujem za pomoc všetkým sponzorom a priaznivcom, ktorí nás materiálne či finančne podporili. Blahoželám k výročiu všetkým, ktorí sa cítia byť našou súčasťou.

Za uplynulé roky sme poskytli našu pomoc v podobe širokej palety sociálnych služieb stovkám našich klientov. Aj v hodnotenom roku viac ako 90-členný kolektív zamestnancov poskytoval 9 druhov sociálnych služieb v 14 zariadeniach pre veľmi rôznorodú klientelu organizácie. Snažili sme sa vykonávať našu prácu zodpovedne a na slušnej profesionálnej úrovni. Rozhodujúcim kritériom úspešnosti našej práce bola a je spokojnosť našich klientov. Neuspokojuje nás dosiahnuté, máme predstavy, ako našu prácu ďalej skvalitňovať a rozvíjať, ako rozširovať ponuku služieb a vychádzať ľuďom v ústrety pri uspokojovaní ich potrieb,

Máme za sebou náročný rok. Do našich súkromných životov a na naše pracoviská priniesli uplynulé mesiace neočakávané a zložité situácie, ktoré si vyžadovali dobré a rýchle riešenia. S veľkou dávkou hrdosti môžeme povedať, že sme v tejto skúške obstáli. Zavedením nových opatrení sme úspešne chránili zdravie a bezpečnosť našich klientov aj zamestnancov v zložitej pandemickej situácii.

Svet sa zmenil, no ľudskosť je naďalej neodmysliteľnou súčasťou všetkého, čo robíme. Priamy dotyk s príbehmi, ktoré píše život, nás poháňa vpred, aby sme pomáhali ľuďom tvoriť bezpečnejšiu budúcnosť starostlivosťou o ich osudy či sny.

A aby sny neostali len snami, je možné aj vďaka Vám!

 

Dr. Ľubor GÁLL

kontakt: Dr. Ľubor Gáll
posledná aktualizácia: 26.03.2021 10:07
počet zobrazení: 781
Komentár k tomuto článku (počet reakcií: 0)
Overovací kód

Informácie

Ochrana proti spamu. Je potrebné opísať vygenerovaný bezpečnostný kód.

  
DátumPredmetAutor
  

Poskytujeme Vám možnosť komentára k vyššie uvedenému článku, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Príspevky adresované priamo organizácii zasielajte cez formulár "Napíšte nám", ktorý sa nachádza pod ikonkou červeného tlačítka na grafickom banery nášho portálu. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky kontaktujte administrátora.

rss

top