Opatrenia 2. vlna COVID-19

O Z N A M

Vážení návštevníci,

v súlade s uznesením Vlády SR k vyhláseniu núdzového stavu a zákazu vychádzania zverejnenom pod č. 105/2021 v Zbierke zákonov SR upravujeme od 20.03.2021 do 28.04.2021 stránkové hodiny na Riaditeľstve OSS v pracovné dni od 08:00 do 11:00 hod. Mimo tohto času je vstup na Riaditeľstvo OSS uzatvorený.

Súčasne si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste zvážili nevyhnutnosť návštevy nášho pracoviska a všetky úradné či pracovné záležitosti nevyžadujúce osobnú návštevu vybavovali elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy oss@sala.sk (prípadne e-mail príslušného zamestnanca) alebo telefonicky na čísle 7706084 alebo 7702988.

Ďakujeme za Vaše pochopenie.

Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa

 

V platnosti zostávajú nasledovné doteraz platné opatrenia:

1.  Aktuálny stav semaforu v DJ, DSS, ZPS a KC je zelený.

2.  Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie s pandémiou COVID-19 lekár NSK MUDr. Ľubomír Ševčík, MPH odporúčil 29.09.2020 s okamžitou platnosťou zákaz návštev vo všetkých ZSS v Nitrianskom samosprávnom kraji. V Zariadení pre seniorov na Nešporovej ul. 21 v Šali platí od 28.09.2020 do odvolania ZÁKAZ NÁVŠTEV a tiež vychádzok klientov mimo zariadenia. 

3. Z dôvodu šírenia pandémie ochorenia Covid-19 a nepriaznivej epidemiologickej situácie dňom 19.10.2020 zatvárame do odvolania všetky denné centrá na území mesta.  

4. Na základe pokynov Ministerstva práce a sociálnych vecí SR, ktoré je splnomocnené vládou SR usmerňovať a koordinovať výkon pôsobnosti VÚC a obcí pri poskytovaní sociálnych služieb a metodicky usmerňovať v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR poskytovanie sociálnych služieb verejnými a neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb v období krízovej situácie má OSS Šaľa prijaté potrebné opatrenia pre jednotlivé druhy poskytovaných sociálnych služieb a zapracované do dokumentov uvedených v príloženom súbore.

5.  V súlade s pokynom MPSVR SR sú Krízové plány pobytových zariadení (ZPS a Krízové centrum) zverejnené na našom webovom sídle. Nájdete ich v priložených súboroch.

6.  OSS má k dispozícii dostatočný počet testovacích súprav rýchlotestov na operatívne testovanie prijímateľov a zamestnancov zariadení v prípade príznakov či podozrenia z ochorenia Covid-19.

7. V rámci 1. vlny plošného testovania sme v dňoch 30. a 31. októbra 2020 otestovali antigénovými testami všetkých 79 zamestnacov OSS, 19 rpijímateľov v ZPS, 5 prijímateľov v DSS, 10 priímateľov v útulku a 17 prijímateľov v nocľahárni.  Všetky testy boli negatívne.

8. V rámci 2. vlny plošného testovania sme v zmysle usmernenia MPSVR SR dňa 06.11.2020 pretestovali antigénovými testqami všetkých 78 zamestacov OSS a 20 prijímateľov v ZPS. Všetky testy boli negastívne.

9. Na základe uznesenia vlády testujeme všetkých zamestnancov organizácie a klientov dotknutých zariadení (DSS, ZPS, Nocľaháreň a Útulok) v týždenných intervaloch antigénovými testami. Posledné testovanie sa uskutočnilo 23.03.2021. Všetky testy boli negatívne. Ďalšie testovanie je plánované na 30.03.2021.

kontakt: Dr. Ľubor Gáll
posledná aktualizácia: 26.03.2021 09:53
počet zobrazení: 464
Komentár k tomuto článku (počet reakcií: 0)
Overovací kód

Informácie

Ochrana proti spamu. Je potrebné opísať vygenerovaný bezpečnostný kód.

  
DátumPredmetAutor
  

Poskytujeme Vám možnosť komentára k vyššie uvedenému článku, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Príspevky adresované priamo organizácii zasielajte cez formulár "Napíšte nám", ktorý sa nachádza pod ikonkou červeného tlačítka na grafickom banery nášho portálu. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky kontaktujte administrátora.

rss

top