Opatrenia 2. vlna Covid-19

1.  Aktuálny stav semaforu vo všetkých zariadeniach OSS je zelený.

2.  Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie s pandémiou Covid-19 lekár NSK MUDr. Ľubomír Ševčík, MPH odporúčil 29.09.2020 s okamžitou platnosťou zákaz návštev vo všetkých ZSS v Nitrianskom samosprávnom kraji. V Zariadení pre seniorov na Nešporovej ul. 21 v Šali platí od 28.09.2020 do odvolania ZÁKAZ NÁVŠTEV a tiež vychádzok klientov mimo zariadenia. 

3. Z dôvodu šírenia pandémie ochorenia Covid-19 a nepriaznivej epidemiologickej situácie dňom 19.10.2020 zatvárame do odvolania všetky denné centrá na území mesta.  

4. Na základe pokynov Ministerstva práce a sociálnych vecí SR, ktoré je splnomocnené vládou SR usmerňovať a koordinovať výkon pôsobnosti VÚC a obcí pri poskytovaní sociálnych služieb a metodicky usmerňovať v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR poskytovanie sociálnych služieb verejnými a neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb v období krízovej situácie má OSS Šaľa prijaté potrebné opatrenia pre jednotlivé druhy poskytovaných sociálnych služieb a zapracované do dokumentov uvedených v príloženom súbore.

5.  V súlade s pokynom MPSVR SR sú Krízové plány pobytových zariadení (ZPS a Krízové centrum) zverejnené na našom webovom sídle. Nájdete ich v priložených súboroch.

6.  OSS má k dispozícii dostatočný počet testovacích súprav rýchlotestov na operatívne testovanie prijímateľov a zamestnancov zariadení v prípade príznakov či podozrenia z ochorenia Covid-19.

kontakt: Dr. Ľubor Gáll
posledná aktualizácia: 19.10.2020 11:51
počet zobrazení: 31
Komentár k tomuto článku (počet reakcií: 0)
Overovací kód

Informácie

Ochrana proti spamu. Je potrebné opísať vygenerovaný bezpečnostný kód.

  
DátumPredmetAutor
  

Poskytujeme Vám možnosť komentára k vyššie uvedenému článku, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Príspevky adresované priamo organizácii zasielajte cez formulár "Napíšte nám", ktorý sa nachádza pod ikonkou červeného tlačítka na grafickom banery nášho portálu. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky kontaktujte administrátora.

rss

top