Opatrenia proti šíreniu koronavírusu

Opatrenia proti šíreniu nákazy koronavírusom

 Na Slovensku v súvislosti so šíriacim sa respiračným ochorením COVID-19 je vyhlásený núdzový stav a platia prísne opatrenia prijaté Ústredným krízovým štábom SR a štátnymi orgánmi na zabránenie ďalšieho šírenia ochorenia. V súlade s nimi sme na ochranu našich klientov a zamestnancov prijali nasledovné opatrenia:

1. Úradné hodiny pre klientov a návštevníkov na Riaditeľstve OSS sa upravujú dňom 16.03.2020 až do odvolania v pondelok až piatok od 08,00 hod. do 11,00 hod. Žiadame verejnosť, našich klientov a zamestnancov, aby osobnú návštevu tohto pracoviska obmedzili len na nevyhnutné prípady. Prednostne je potrebné využívať e-mailové kontakty na zamestnancov riaditeľstva alebo e-mail oss@sala.sk a telefonické kontakty: 031 7706084 alebo 031 7702988. Kontakty na všetky naše pracoviská  sú zverejnené na webovom sídle www.oss.sala.sk v sekcii kontakty.
2. V Zariadení pre seniorov na Nešporovej 21 platí prísny zákaz návštev s účinnosťou od 07.03.2020 do odvolania.
3. Všetky denné centrá pre seniorov a pre zdravotne postihnutých občanov prerušili svoju činnosť a uzatvorili sa pre návštevníkov dňom 09.03.2020 až do odvolania. Platí v nich zákaz organizovania akýchkoľvek hromadných podujatí až do odvolania.
4. Od 16.03.2020 do odvolania sa uzatvárajú prevádzky Detských jasieľ „Lienka“ na Okružnej ul. 11 a Domova sociálnych služieb „Kory“ na Okružnej ul. 11.
5. Od 16.03.2020 do odvolania nebude z prevádzkových dôvodov otvorené Nízkoprahové denné centrum na Partizánskej ul. 1.
6. Z poskytovania ambulantných a terénnych sociálnych služieb sme povinní vylúčiť klientov s prejavmi klinických príznakov respiračného ochorenia a klientov, ktorí boli alebo mohli byť v kontakte s ochorením alebo osobou, ktorá je povinná podrobiť sa karanténe.
kontakt: Dr. Ľubor Gáll
posledná aktualizácia: 05.04.2020 17:09
počet zobrazení: 25
Komentár k tomuto článku (počet reakcií: 0)
Overovací kód

Informácie

Ochrana proti spamu. Je potrebné opísať vygenerovaný bezpečnostný kód.

  
DátumPredmetAutor
  

Poskytujeme Vám možnosť komentára k vyššie uvedenému článku, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Príspevky adresované priamo organizácii zasielajte cez formulár "Napíšte nám", ktorý sa nachádza pod ikonkou červeného tlačítka na grafickom banery nášho portálu. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky kontaktujte administrátora.

rss

top