Opatrenia proti šíreniu koronavírusu

Na tomto mieste zvereňujeme krízové plány zariadení OSS - pozri časť "súbory"

Opatrenia proti šíreniu nákazy koronavírusom

 Na Slovensku v súvislosti so šíriacim sa respiračným ochorením COVID-19 je vyhlásený núdzový stav a platia prísne opatrenia prijaté Ústredným krízovým štábom SR a štátnymi orgánmi na zabránenie ďalšieho šírenia ochorenia. V súlade s nimi sme na ochranu našich klientov a zamestnancov prijali nasledovné opatrenia:

1. Úradné hodiny pre klientov a návštevníkov na Riaditeľstve OSS sa dňom 25.05.2020 vracajú na pôvodne stanovený čas v pondelok až piatok od 07,00 hod. do 15,00 hodPris vstupe do objektu je potrebné mať rúško alebo jeho vhodnú náhradu, ochranné rukavice alebo vykonať dezinfekciu rúk a dodržiavať 2 m rozostupy medzi osobami. Naďalej prosíme verejnosť, našich klientov a zamestnancov, aby osobnú návštevu tohto pracoviska obmedzili len na nutné prípady. Naďalej odporúčame prednostne využívať e-mailové kontakty na zamestnancov riaditeľstva alebo e-mail oss@sala.sk a telefonické kontakty: 031 7706084 alebo 031 7702988. Kontakty na všetky naše pracoviská  sú zverejnené na webovom sídle www.oss.sala.sk v sekcii kontakty.
2. V Zariadení pre seniorov na Nešporovej 21 platí prísny zákaz návštev s účinnosťou od 07.03.2020 do odvolania. Od 08.06.2020 sú vopred ohlásené a dohodnuté návštevy povolené vo vonkajších priestoroch zariadenia a v osobitných prípadoch pri dodržaní hygienicko-epidemiologických opatrení aj na izbách klientov. Platí tiež obmedzenie mamimálne dvoch osôb u klienta a trvanie návštevy max. 1 hodinu.
3. Všetky denné centrá pre seniorov a pre zdravotne postihnutých občanov prerušili svoju činnosť a uzatvorili sa pre návštevníkov dňom 09.03.2020 až do odvolania. Platí v nich zákaz organizovania akýchkoľvek hromadných podujatí až do odvolania. Denné centrá sa otvoria dňom 01.07.2020 pri dodržaní ustanovených hygienocko-epidemiologických opatrení.
4. Od 16.03.2020 do odvolania je uzatvorená prevádzka Domova sociálnych služieb „Kory“ na Okružnej ul. 11. Znovu otvorená je od 08.06.2020 za sprísnených hygienicko-epidemiologických opatrení.
5. Od 16.03.2020 do odvolania nebude z prevádzkových dôvodov otvorené Nízkoprahové denné centrum na Partizánskej ul. 1. Individuálne poradenstvo a pomoc sú zabezpečené a od 15.06.2020 je NDC otvorené a za dodržania predpísaných hygieicko-epidemiologických opatrení pracuje v bežnom režime.
6. Na základe Opatrenie ÚVZ SR č: OLP/4204/2020 zo dňa 22.05.2020 a usmernenie Hlavného hygienika SR k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa SOPZŠČ/4317/94824/2020 zo dňa 22.05.2020 od 01. júna 2020 obnovujeme prevádzku detských jasieľ na Okružnej ul. za sprísnených hygienicko-epidemiologických podmienok. 
7. Z poskytovania ambulantných a terénnych sociálnych služieb sme naďalej povinní vylúčiť klientov s prejavmi klinických príznakov respiračného ochorenia a klientov, ktorí boli alebo mohli byť v kontakte s ochorením alebo osobou, ktorá je povinná podrobiť sa karanténe.
kontakt: Dr. Ľubor Gáll
posledná aktualizácia: 22.06.2020 10:26
počet zobrazení: 533
Komentár k tomuto článku (počet reakcií: 0)
Overovací kód

Informácie

Ochrana proti spamu. Je potrebné opísať vygenerovaný bezpečnostný kód.

  
DátumPredmetAutor
  

Poskytujeme Vám možnosť komentára k vyššie uvedenému článku, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Príspevky adresované priamo organizácii zasielajte cez formulár "Napíšte nám", ktorý sa nachádza pod ikonkou červeného tlačítka na grafickom banery nášho portálu. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky kontaktujte administrátora.

rss

top