Zmluvy 2018

číslo zmluvy zverejnená druh zmluvy zmluvná strana popis číslo zmluvy partnera
01/010/2018 25.01.2018 komisionárska Up Slovensko, s.r.o. BA jedálne kupóny  
02/050/2018 06.02.2018 výpožička Únia nevidiacich a slabozr.Šaľa výpožička nebytových priestorov  
03/050/2018 07.02.2018 výpožička Ing.František Čibrik, Šaľa výpožička nebytových priestorov  
04/050/2018 12.03.2018 výpožička Únia nevidiacich a slabozr.Šaľa výpožička nebytových priestorov  
05/050/2018 12.03.2018 výpožička Slovenský červený kríž Šaľa výpožička nebytových priestorov  
06/010/2018 15.03.2018 dohoda ÚPSVaR Nové Zámky dohoha o zabezp.podm. na zaprac. 18/17/054/24
07/050/2018 15.03.2018 výpožička Mesto Šaľa výpožička nebytových priestorov  
08/010/2018 27.03.2018 výpožička Mesto Šaľa výpožička nebytových priestorov 185/2018
09/010/2018 27.03.2018 výpožička Mesto Šaľa výpožička nebytových priestorov 186/2018
10/010/2018 27.03.2018 výpožička Mesto Šaľa výpožička nebytových priestorov 187/2018
11/050/2018 28.03.2018 výpožička Mesto Šaľa výpožička nebytových priestorov  
12/050/2018 10.04.2018 výpožička Únia nevidiacich a slabozr.Šaľa výpožička nebytových priestorov  
13/050/2018 10.04.2018 výpožička Gizela Keszeliová, Šaľa výpožička nebytových priestorov  
14/050/2018 24.04.2018 nájomná SVB H55, Šaľa, M.M.Hodžu 12 nájom nebytových priestorov  
15/140/2018 30.04.2018 darovacia O.Kožuch-Reštaurácia Domino olovrantné polievky  
16/050/2018 14.05.2018 výpožička Únia nevidiacich a slabozr.Šaľa výpožička nebytových priestorov  
17/120/2018 23.05.2018 nájomná SVB V.Šrobára 571 Šaľa nájom nebytových priestorov  
18/040/2018 28.05.2018 darovacia Mgr.Andrea Kováčová mikrovlnná rúra  
19/120/2018 04.06.2018 nájomná SVB 555 Budovateľská ul. Šaľa nájom nebytových priestorov  
20/120/2018 10.05.2018 nájomná SVB Kukučínova 532, p. Mačák nájom nebytových priestorov  
21/050/2018 11.06.2018 nájomná Únia nevidiacich a slabozr.Šaľa nájom nebytových priestorov  
22/120/2018 18.06.2018 nájomná SVB V. Šrobára 571 Šaľa nájom nebytových priestorov  
23/010/2018 26.06.2018 o verejn.služ. Orange Slovensko a.s.  o poskytovaní verejných služieb A12367841
24/110/2018 27.06.2018 darovacia Mária Bereczová, Šaľa automatická práčka  
25/050/2018 03.07.2018 výpožička Mesto Šaľa výpožička nebytových priestorov  
26/010/2018 06.07.2018 dodatok Implem.agentúra MPSVR BA dodatok Zmluvy o spolupráci N20161209001D01
27/050/2018 06.08.2018 výpožička Jednota dôchodcov MsO JDS výpožička nebytových priestorov  
28/112/2018 22.08.2018 dodatok Srdiečko, n.o. Šaľa dodatok č. 2 Kúpnej zmluvy 31/112/2017
29/120/2018 09.10.2018 o dodávke Zsl.vodárenská spoloč.a.s. Nitra dodávka vody a kanalizácia 3/1000113668
30/010/2018 15.10.2018 dodatok SPP a,s, Bratislava dodávka plynu dodatok č. 05
31/050/2018 15.10.2018 výpožička Únia nevidiacich a slabozr.Šaľa výpožička nebytových priestorov  
32/050/2018 12.11.2018 nájomná SVB Horná ul. 8,10,12 nájom nebytových priestorov  
33/010/2018 15.11.2018 o bank.účte VÚB a.s. Bratislava, pob.Šaľa otvorenie bežného účtu  
34/050/2018 19.11.2018 nájomná Únia nevidiacich a slabozr.Šaľa nájom nebytových priestorov  
35/010/2018 21.11.2018 zamestnávateľská DDS Tatra banky, a.s.Bratislava doplnkové dôchodkové sporenie  
36/050/2018 11.12.2018 nájomná Únia nevidiacich a slabozr.Šaľa nájom nebytových priestorov  
37/010/2018 11.12.2018 o posk.služby Duslo a.s. o pokytovaní pracovnej zdravotn.sl. PZS/001/2019
38/010/2018 12.12.2018 o rekl.spolupr. ProCS s.r.o. Šaľa zabezpečenie reklamy 2009-186017
39/010/2018 12.12.2018 o NFP IA MPSVR Bratislava o poskytnutí nenávrat.fin.príspevku I312041R79101
40/040/2018 18.12.2018 zmluva Mesto Šaľa o vyplatení príspevku na činnosť 987/2018
kontakt: Mária Kurz
posledná aktualizácia: 11.01.2019 09:29
počet zobrazení: 11478
Komentár k tomuto článku (počet reakcií: 0)
Overovací kód

Informácie

Ochrana proti spamu. Je potrebné opísať vygenerovaný bezpečnostný kód.

  
DátumPredmetAutor
  

Poskytujeme Vám možnosť komentára k vyššie uvedenému článku, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Príspevky adresované priamo organizácii zasielajte cez formulár "Napíšte nám", ktorý sa nachádza pod ikonkou červeného tlačítka na grafickom banery nášho portálu. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky kontaktujte administrátora.

rss

top