Nové výberové konanie

Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného garanta Nízkoprahového denného centra na Partizánskej ul. v Šali. Predpokladaný termín nástupu od 1. októbra 2017. Uzávierka predkladanie žiadostí o zamestnanie je 20. septembra 2017. V tento deň musí byť písomná žiadosť s požadovanými prílohami osobne doručená do podateľne OSS alebo podaná na pošte (rozhoduje dátum poštovej pečiatky). Výberové konanie sa uskutoční 25. septembra 2017 v priestoroch OSS na Hornej ul. 11 v Šali. Požadované kvalifikačné predpoklady a podmienky účasti vo výberovom konaní sú uvedené v Ozname o výberovom konaní v prilohe tohto oznámenia.

kontakt: Oľga Sýkorová
posledná aktualizácia: 05.09.2017 17:00
počet zobrazení: 205
Komentár k tomuto článku (počet reakcií: 0)
Overovací kód

Informácie

Ochrana proti spamu. Je potrebné opísať vygenerovaný bezpečnostný kód.

  
DátumPredmetAutor
  

Poskytujeme Vám možnosť komentára k vyššie uvedenému článku, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Príspevky adresované priamo organizácii zasielajte cez formulár "Napíšte nám", ktorý sa nachádza pod ikonkou červeného tlačítka na grafickom banery nášho portálu. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky kontaktujte administrátora.

rss

top