Organizačný poriadok

Podľa ustanovenia článku 5, ods. 2 Štatútu Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa vydáva riaditeľ Organizačný poriadok Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa.

Organizačný poriadok je základnou organizačnou normou OSS, ktorý určuje vnútornú organizačnú štruktúru, vzťahy medzi jednotlivými organizačnými útvarmi, vymedzuje ich právomoci a zodpovednosť. Organizačný poriadok definuje základné riadiace vzťahy, vnútorné členenie, všeobecné zorganizačný poriadokásady a pravidlá vnútornej prevádzky organizácie a charakterizuje základné špecifiká prevádzky jej organizačných útvarov.

 

kontakt: Dr. Ľubor Gáll
posledná aktualizácia: 17.04.2019 13:57
počet zobrazení: 1942

rss

top