Výročná správa 2016

Vážené dámy, vážení páni, milí spoluobčania!


N
a striedaní rokov vidíme, ako rýchlo plynie čas a pribúdajú nám roky. Intenzívnejšie sme si to uvedomili začiatkom uplynulého roka, keď sme s dávkou nostalgie, ale i hrdosti na vykonanú prácu, spoločne so spolupracovníkmi a našimi priaznivcami v príjemnej slávnostnej atmosfére  oslávili 25 rokov fungovania našej organizácie.

Stalo sa zvykom na začiatku roka bilancovať ten predchádzajúci. Po uzatvorení informačných systémov, hospodárskeho, vecného a číselného vyhodnotenia uplynulého roka sme spracovali Výročnú správu Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa za rok 2016.Obdobie, ktoré pokrýva táto Výročná správa, bolo pre nás v organizácii naplnené činorodou prácou pozostávajúcou z rutinných každodenných činností, ale i zmien, ktoré nám život priniesol. Chceme Vám jej prostredníctvom a na základe číselných ukazovateľov a faktov priblížiť naše služby poskytované verejnosti a podeliť sa s Vami aj touto formou o to, čoho sme boli účastní a čo sa nám podarilo aj vďaka Vašej podpore a pomoci.

Veríme, že Vám Výročná správa poskytne ucelený pohľad na našu činnosť a aktivity a poskytne odpoveď na všetky otázky týkajúce sa našej práce, o ktoré sa verejnosť zaujíma. Je tiež naším odpočtom nakladania s verejnými financiami, ktoré sú zdrojom krytia našich prevádzkových potrieb.

V ostatných rokochneustále rastie záujem občanov o poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby v domácnostiach klientov. Teší nás,že vďaka úspešnému zapojeniu sado druhej etapy Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby sme pre mesto získali finančné prostriedky na obdobie rokov 2016 - 2018, v objeme 380 tis. eur, vďaka ktorým dokážeme uspokojiť neustále rastúci dopyt po tejto službe. Sme radi vytvoreniu Krízového centra v objekte na Partizánskej ul. Vďaka čiastočnej rekonštrukcii vnútorných priestorov realizovaných mestom sme ho uviedli  do prevádzky 01.11.2016. Bude poskytovať celoročne sociálnu službu útulku a nocľahárne. Vďaka úspešnému zapojeniu sa do Národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni začiatkom roka 2017 pribudne v objekte Nízkoprahové denné centrum.

                Aj v uplynulom roku 95-členný kolektív zamestnancov OSS poskytoval 9 druhov služieb na území mesta. Okrem opatrovateľskej služby to boli ďalšie sociálne služby v 12 zariadeniach, pričom ich prijímateľmi boli  deti od najútlejšieho veku v detských jasliach až po seniorov v denných centrách či zariadení pre seniorov.   Snažili sme sa vykonávať našu prácu zodpovedne a na dobrej profesionálnej úrovni. Rozhodujúcim kritériom našej úspešnosti bola a je spokojnosť našich klientov.

Ďakujeme všetkým, s ktorými sme mohli spolupracovať a ktorí nám boli v našej práci nápomocní. Pri výkone nášho poslania je úžasné mať pocit, že sme obklopení človečinou, altruizmom, láskou a úctou k hodnotám človeka.

 

Dr. Ľubor GÁLL

kontakt: Dr. Ľubor Gáll
posledná aktualizácia: 08.04.2017 19:29
počet zobrazení: 435
Komentár k tomuto článku (počet reakcií: 0)
Overovací kód

Informácie

Ochrana proti spamu. Je potrebné opísať vygenerovaný bezpečnostný kód.

  
DátumPredmetAutor
  

Poskytujeme Vám možnosť komentára k vyššie uvedenému článku, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Príspevky adresované priamo organizácii zasielajte cez formulár "Napíšte nám", ktorý sa nachádza pod ikonkou červeného tlačítka na grafickom banery nášho portálu. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky kontaktujte administrátora.

rss

top