Zmena služieb jedálne

Dňom 30.04.2017 prestane Jedáleň DSS poskytovať stravu svojim zmluvným klientom z radov starobných a invalidných dôchodcov. OSS vypovie uzatvorené zmluvy o poskytovaní stravovania a o donáške stravy tak, aby stratili účinnosť dňom 30.04.2017.

Súčasne ponúkne všetkým súčasným  klientom možnosť odoberania a donášky stravy zo stravovacieho zariadenia Domova dôchodcov na Nešporovej ul. 19 v Šali, ktorý bude od 01.05.2017  nástupcom poskytovania sociálnej služby jedálne v meste. Všetkým doterajším klientom, ktorí prejavia záujem bude ponúknutá možnosť stravovania a donášky stravy za rovnakých podmienok.

Dôvodom ukončenia poskytovania služieb Jedálne DSS je presun celého stravovacieho zariadenia do priestorov Zariadenia pre seniorov na Nešporovej ul. 21 v Šali.

Po ukončení poskytovania stravy pre klientov ZPS doterajším dodávateľom Domovom dôchodcov Šaľa dňom 30.04.2017 bude od 01.05.2017 ich stravovanie zabezpečované prípravou jedál  vo vlastnom stravovacom zariadení uzatvoreného typu.

Obnovená Jedáleň ZPS bude pripravovať a podávať celodennú stravu pre prijímateľov ZPS a v pracovné dni týždňa bude pripravovať a donášať celodennú stravu okrem večere pre klientov DSS a DJ na Okružnej ul. 11 v Šali. Okrem toho bude zabezpečovať závodné stravovanie pre zamestnancov OSS.

            Ospravedlňujeme sa všetkým súčasným klientom Jedálne DSS za túto zmenu a ďakujeme im za ich doterajšiu dôveru.

kontakt: Božena Vargová
posledná aktualizácia: 23.03.2017 19:55
počet zobrazení: 341
Komentár k tomuto článku (počet reakcií: 0)
Overovací kód

Informácie

Ochrana proti spamu. Je potrebné opísať vygenerovaný bezpečnostný kód.

  
DátumPredmetAutor
  

Poskytujeme Vám možnosť komentára k vyššie uvedenému článku, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Príspevky adresované priamo organizácii zasielajte cez formulár "Napíšte nám", ktorý sa nachádza pod ikonkou červeného tlačítka na grafickom banery nášho portálu. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky kontaktujte administrátora.

rss

top