Nocľaháreň v prevádzke

            O niečo skôr ako po minulé roky uvedie Organizácia sociálnej starostlivosti  dňa 14.11.2016 opäť do prevádzky Nocľaháreň pre bezdomovcov v objekte na Partizánskej ul. 1 v Šali. Nocľaháreň poskytne služby ľuďom bez prístrešia odkázaným na pomoc pri zabezpečení ich základných životných potrieb. V objekte mesto vykonalo viaceré úpravy, ktoré umožňujú, aby prevádzka nocľahárne bola celoročná. Znamená to, že po skončení nadchádzajúcej zimnej sezóny zostane v prevádzke naďalej počas celého roka.

            V nocľahárni sa prijímateľom poskytuje možnosť ubytovania počas noci, sociálne poradenstvo a zároveň sa vytvárajú podmienky na  vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny. Nocľaháreň má nízkoprahový charakter, čo znamená, že je prístupná aj záujemcom pod vplyvom omamných látok v prípade, že nevyžadujú lekárske ošetrenie a rešpektujú prevádzkový poriadok (dodržia zákaz požívania alkoholu a omamných látok v priestoroch nocľahárne, povinná hygiena, slušné správanie). Svoje služby poskytuje prijímateľom každodenne v čase od 17,00 hod. večer do 07,00 hod. ráno.

            Nocľaháreň bude poskytovať nocľah, ktorí potrebujú pomoc pri zabezpečení nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb. Má kapacitu 17 miest (pre mužov aj pre ženy). Za poskytnutie služieb nocľahárne je klient povinný uhrádzať 0,70 eur za deň. V objekte je poskytovaná i sociálna služba útulku pre bezdomovcov s kapacitou 10 miest pre mužov i ženy. Personálne budú služby nocľahárne a útulku zabezpečovať vedúci zariadenia, sociálny pracovník, 4 prevádzkoví pracovníci a upratovačka.

kontakt: RSDr. Peter Gomboš
posledná aktualizácia: 14.11.2016 20:42
počet zobrazení: 360
Komentár k tomuto článku (počet reakcií: 0)
Overovací kód

Informácie

Ochrana proti spamu. Je potrebné opísať vygenerovaný bezpečnostný kód.

  
DátumPredmetAutor
  

Poskytujeme Vám možnosť komentára k vyššie uvedenému článku, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Príspevky adresované priamo organizácii zasielajte cez formulár "Napíšte nám", ktorý sa nachádza pod ikonkou červeného tlačítka na grafickom banery nášho portálu. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky kontaktujte administrátora.

rss

top