Zmluvy 2016

číslo zmluvy zverejnená druh zmluvy zmluvná strana popis číslo zmluvy partnera
01/140/2016 13.01.2016 darovacia VODOMONT-VS a.s. 19 ks kovových postelí  
02/050/2016 19.01.2016 darovacia Ing.Roman Hašana, PhD TV LCD e-motion  
03/010/2016 29.01.2016 dohoda doc.PhDr.Peter Brnula, PhD. dohoda o supervízii  
04/020/2016 01.02.2016 darovacia Štúdio X-style-kaderníctvo finančný dar na obnovenie prostredia DJ  
05/050/2016 02.02.2016 výpožička Únia nevidiacich a slabozr.Šaľa bezodpl.výpožička nebytových priest.  
06/020/2016 03.02.2016 poistná zmluva Komunálna poisťovňa a.s. úrazové poistenie uchádzačov o zamest. 5190027444
07/010/2016 08.02.2016 o spolupráci IA MPSVR SR Bratislava podpora opatrovateľskej služby N2016 011 5017
08/010/2016 08.02.2016 dohoda ÚPSVaR Nové Zámky vykonávanie aktivačnej činnosti 20/§52a/2016/NP PZ VAOTP
09/040/2016 17.02.2016 darovacia Helena Kováčová TV Philips 28PT-model 4457/58  
10/050/2016 18.02.2016 výpožička Mgr.Vlasta Vargová bezodp.výpožička nebytových priest.  
11/072/2016 18.02.2016 darovacia Andrea Shop s.r.o. TV Orava Model LT 834 LED B95B  
12/010/2016 23.02.2016 darovacia BM WORK AGENCY s.r.o. účelovo viazaný peňažný dar 3022016
13/050/2016 10.03.2016 výpožička Únia nevidiacich a slabozr.Šaľa bezodp.výpožička nebytových priest.  
14/140/2016 11.03.2016 darovacia VODOMONT-VS a.s. nábytok  
15/140/2016 16.03.2016 dodatok Mesto Šaľa bezodpl.výpožička nebytových priest. dodatok č. 1
16/120/2016 05.04.2016 nájomná SVB Kukučínova 532, Šaľa nájom nebytových priestorov  
17/050/2016 05.04.2016 výpožička Slovenský Červený kríž Šaľa 4 bezodpl.výpožička nebytových priest.  
18/050/2016 06.04.2016 nájomná Únia nevidiacich a slabozr.Šaľa nájom nebytových priestorov  
19/040/2016 12.04.2016 darovacia Helena Kováčová chladnička s mrazničkou Young R134A  
20/050/2016 28.04.2016 výpožička Únia nevidiacich a slabozr.Šaľa bezodpl.výpožička nebytových priest.  
21/010/2016 28.04.2016 dodatok IA MPSVR SR Bratislava podpora opatrovateľskej služby N20160115017D01
22/120/2016 16.05.2016 nájomná SVB V.Šrobára 571/8, Šaľa nájom nebytových priestorov  
23/050/2016 23.05.2016 nájomná SVB M.M.Hodžu 12/902, Šaľa nájom nebytových priestorov  
24/010/2016 06.06.2016 darovacia BM WORK AGENCY s.r.o. účelovo viazaný peňažný dar 1062016
25/010/2016 15.06.2016 dodatok  SPP a.s. Bratislava dodávka plynu 4
26/010/2016 24.06.2016 zmluva Slovak Telekom a.s. poskytovanie verejných služieb  
27/010/2016 24.06.2016 zmluva Domov dôchodcov Šaľa poskytovanie stravovania  
28/050/2016 29.06.2016 výpožička Únia nevidiacich a slabozr.Šaľa bezodpl.výpožička nebytových priest.  
29/010/2016 29.06.2016 dodatok Slovak Telekom a.s. poskytovanie verejných služieb - balík sl.  
30/120/2016 09.09.2016 nájomná SVB B655 Šaľa, Budovateľská nájom nebytových priestorov  
31/140/2016 09.09.2016 dodatok č.2 Mesto Šaľa bezodpl.výpožička nebytových priest. dodatok č. 2
32/010/2016 19.09.2016 zmluva Západoslovenská distribučná a.s. zmluva o pripojení odb.elektr.zariadenia 121622066
33/050/2016 05.10.2016 nájomná Únia nevidiacich a slabozr.Šaľa nájom nebytových priestorov  
34/050/2016 06.10.2016 nájomná Eva Takáčová, Šaľa, Nešporova nájom nebytových priestorov  
35/010/2016 13.10.2016 dohoda Mesto Šaľa ukončenie zmluvy o výpožičke 2/2008  
36/050/2016 19.10.2016 výpožička Štefan Szaller bezodpl.výpožička nebytových priest.  
37/040/2016 19.10.2016 darovacia Magdaléna Šmidová bycikel trojkolka  
38/050/2016 10.11.2016 darovacia Veronika Kružlicová chladnička s mrazničkou Beko  
39/010/2016 11.11.2016 dodávka elektr. ZSE Energia, a.s. združená dodávka elektriny 9408341317
40/050/2016 15.11,.2016 výpožička Slovenský Červený kríž Šaľa 4 bezodpl.výpožička nebytových priest.  
41/120/2016 15.11.2016 nájomná V.Šrobára 571 Šaľa nájom nebytových priestorov  
42/050/2016 21.11.2016 nájomná SVB Horná 20, Šaľa nájom nebytových priestorov  
43/110/2016 22.11.2016 darovacia Bereczová Mária mikrovlnka CWR-TECH, PC DELL,  
44/050/2016 29.11.2016 nájomná SVB Horná 14, 16, Šaľa nájom nebytových priestorov  
45/050/2016 05.12.2016 nájomná Únia nevidiacich a slabozr.Šaľa nájom nebytových priestorov  
46/050/2016 08.12.2016 nájomná Ing.Gabriela Braníková, Šaľa nájom nebytových priestorov  
47/010/2016 09.12.2016 o spolupráci IA MPSVR SR Bratislava nízkoprahové denné centrum  
kontakt: Mária Kurz
posledná aktualizácia: 09.12.2016 10:29
počet zobrazení: 1357
Komentár k tomuto článku (počet reakcií: 0)
Overovací kód

Informácie

Ochrana proti spamu. Je potrebné opísať vygenerovaný bezpečnostný kód.

  
DátumPredmetAutor
  

Poskytujeme Vám možnosť komentára k vyššie uvedenému článku, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Príspevky adresované priamo organizácii zasielajte cez formulár "Napíšte nám", ktorý sa nachádza pod ikonkou červeného tlačítka na grafickom banery nášho portálu. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky kontaktujte administrátora.

rss

top