Zmluvy 2015

číslo zmluvy zverejnená druh zmluvy zmluvná strana popis číslo zmluvy partnera
01/010/2015 13.01.2015 dohoda Mesto Šaľa ukončenie Zmluvy o výpož. 01/2008  
02/010/2015 13.01.2015 dohoda Mesto Šaľa ukončenie Zmluvy o výpož. 03/2008  
03/040/2015 21.01.2015 dodatok Orange Slovensko a.s. dodatok k zml.o posk.verejn.služieb A6766420
04/010/2015 03.02.2015 dodatok 1/2014 ÚPSVaR Nové Zámky dodatok o poskytn.prísp.  36/§50j/NS/2014
05/050/2015 10.02.2015 výpožička Únia nevidiacich a slabozr.Šaľa bezodpl.výpožička neb.priest.  
06/140/2015 16.02.2015 výpožička Mesto Šaľa bezodpl.výpožička Nocľaháreň, SOH 41/2015
07/050/2015 26.02.2015 nájomná Bartošovič Ondrej nájom nebyt.priestorov  
08/050/2015 03.03.2015 darovacia BM WORK AGENCY s.r.o. účelovo viazaný peňažný dar 5022015
09/050/2015 20.03.2015 výpožička Slovenský Červený kríž Šaľa bezodpl. Výpožička neb.priest.  
10/140/2015 20.03.2015 darovacia Mária Bereczová vecný dar  
11/110/2015 20.03.2015 darovacia Mária Bereczová vecný dar  
12/010/2015 23.03.2015 dodatok Slovak Telekom a.s. dodatok k zml.o posk.verejn.služieb 2028255453
13/010/2015 23.03.2015 dodatok Slovak Telekom a.s. dodatok k zml.o posk.verejn.služieb 2028691126
14/040/2015 23.03.2015 darovacia Mgr.Roman Csikós vecný dar  
15/040/2015 07.04.2015 darovacia Ivana Mladá riad.Raiffaisen ban. vecný dar  
16/010/2015 30.04.2015 dohoda  Orange Slovensko a.s. hromadné uzavr.Dodatkov k zmluve  
17/010/2015 30.04.2015 dodatok Orange Slovensko a.s. dodatok k zml.o posk.verejn.služieb A6766304
18/050/2015 04.05.2015 výpožička Únia nevidiacich a slabozr.Šaľa bezodpl. výpožička neb.priest.  
19/120/2015 11.05.2015 nájomná SVB V.Šrobára 571/8 Šaľa nájom nebyt.priestorov   
20/120/2015 25.05.2015 nájomná SVB B555, Budovateľská 5 nájom nebyt.priestorov   
21/050/2015 27.05.2015 nájomná SVB H55, M.M.Hodžu 12,Šaľa nájom nebyt.priestorov   
22/010/2015 01.06.2015 dodatok Impl.agentúra MPSVaR Blava podpora opatrovateľskej služby DOD/05-2015/036/2014-IZ-4.0/V
23/010/2015 08.06.2015 dohoda ÚPSVaR Nové Zámky o poskytn. Finanč.príspevku dohoda č. 51/2015/§54-VZ
24/010/2015 08.06.2015 zmluva Newport Group a.s. Bratislava zmluva o zabezp.odb.praxe  
25/120/2015 08.06.2015 nájomná Švecová Ivona, Bajč nájom nebyt. priestorov  
26/050/2015 11.06.2015 nájomná Pálinkásová Oľga, Tešedíkovo nájom nebyt. priestorov   
27/050/2015 22.06.2015 výpožička Únia nevidiacich a slabozr.Šaľa bezodpl.výpožička neb.priest.  
28/010/2015 03.08.2015 zmluva Newport Group a.s. Bratislava zmluva o zabezp.odb.praxe  
29/010/2015 04.08.2015 zmluva DOXX-Stravné lístky,s.r.o.Žilina kúpna zmluva Z201518498_Z
30/050/2015 10.09.2015 výpožička Mgr.Vlasta Vargová  bezodpl.výpožička neb.priest.  
31/010/2015 10.09.2015 poistenie Komunálna poisťovňa  úrazové poistenie uchádzačov o zam.  
32/010/2015 17.09.2015 dohoda ÚPSVaR Nové Zámky vykonanie aktivačnej činnosti -dobr.sl. 181/§52a/2015/ŠR
33/010/2015 21.09.2015 darovacia BM WORK AGENCY s.r.o. účelovo viazaný peňažný dar 2092015
34/050/2015 28.09.2015 výpožička Únia nevidiacich a slabozr.Šaľa bezodpl.výpožička neb.priest.  
35/050/2015 07.10.2015 nájomná Takáčová Eva nájom nebyt. priestorov  
36/050/2015 19.10.2015 výpožička ANTRE SK s.r.o. Ing.Paľová bezodpl.výpožička neb.priest.  
37/020/2015 28.10.2015 darovacia OZ Šaľa - Tvoje Mesto televízor Philips  
38/040/2015 02.11.2015 darovacia Ruth Sýkorová vešiaková stena a skrinka  
39/040/2015 02.11.2015 darovacia Euro-Valve s.r.o. nábytok  
40/120/2015 04.11.2015 nájomná SVB Hlavná ul. 11/35, p.Kuki nájom nebyt.priestorov  
41/050/2015 10.11.2015 nájomná Únia nevidiacich a slabozr.Šaľa nájom nebyt.priestorov  
42/050/2015 12.11.2015 výpožička Slovenský Červený kríž Šaľa bezodp. výpožička neb.priest.  
43/050/2015 24.11.2015 výpožička Helena Marková bezodpl.výpožička neb.priest.  
44/140/2015 25.11.2015 darovacia Dušan Martinček automatická pračka Elektrolux  
45/020/2015 25.11.2015 darovacia Elena Mondočko Stranovská DVD prehrávač Hyundai  
46/050/2015 10.12.2015 nájomná Únia nevidiacich a slabozr.Šaľa nájom nebyt.priestorov  
47/020/2015 14.12.2015 darovacia Felbermayer Slovakia s.r.o. účelovo viazaný peňažný dar  
48/020/2015 14.12.2015 darovacia Marek Gejdoš,  Televízor Sony  
49/110/2015 14.12.2015 kúpno pred.zm HO&PE FAMILY s.r.o. predaj tovaru - potraviny  
50/110/2015 29.12.2015 poistná zml. Kooperatíva poisťovňa a.s. havarijné poist.mot.vozid. - návrh č.5719025300
51/110/2015 29.12.2015 poistná zml. Kooperatíva poisťovňa a.s. poistenie zodp. za škodu č.3532062689
kontakt: Mária Kurz
posledná aktualizácia: 11.01.2019 09:29
počet zobrazení: 942
Komentár k tomuto článku (počet reakcií: 0)
Overovací kód

Informácie

Ochrana proti spamu. Je potrebné opísať vygenerovaný bezpečnostný kód.

  
DátumPredmetAutor
  

Poskytujeme Vám možnosť komentára k vyššie uvedenému článku, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Príspevky adresované priamo organizácii zasielajte cez formulár "Napíšte nám", ktorý sa nachádza pod ikonkou červeného tlačítka na grafickom banery nášho portálu. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky kontaktujte administrátora.

rss

top